VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoge Raad : WorldOnline, ABN Amro en Goldman Sachs aansprakelijk

WorldOnline en de banken ABN Amro en Goldman Sachs hebben jegens beleggers onrechtmatig gehandeld door stelselmatig voorafgaand aan de beursintroductie een te optimistisch beeld te geven van de waarde en de toekomstverwachting van World Online.

Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald, acht jaar nadat de VEB een rechtszaak had aangespannen tegen WorldOnline en de betrokken banken.De Hoge Raad oordeelt bovendien dat bestuurder Nina Brink heeft gelogen over haar verleden (ze bleek betrokken te zijn geweest bij een aantal faillissementen) en over haar aandelenbezit (ze bleek  voor de beursintroductie al twee derde van haar aandelen WorldOnline voor een habbekrats van de hand te hebben gedaan). De onderneming en de banken hebben nagelaten de hun bekende onjuistheden tijdig en adequaat te corrigeren. Voor dat nalaten zijn ze tegenover beleggers aansprakelijk.

Schadevergoeding
Dit is de opmaat voor schadevergoeding voor gedupeerde beleggers. De VEB gaat ervan uit dat zij van WorldOnline en de banken spoedig een uitnodiging ontvangt om te spreken over een oplossing voor gedupeerde beleggers. Mocht er geen acceptabele schikking kunnen worden bereikt, dan zal de VEB niet schromen schadevergoedingprocedures te starten, waarbij de concrete vergoedingen voor beleggers door de rechter zullen worden vastgesteld.

Zorgplicht
De uitspraak van de Hoge Raad betekent voorts een verdere aanscherping van de zorgplicht die ondernemingen en banken tegenover het beleggend publiek in acht hebben te nemen. De Hoge Raad heeft de criteria voor banken die fondsen begeleiden bij een beursintroductie hiermede aanzienlijk verzwaard. Banken hebben na te gaan dat hetgeen de onderneming stelt ook feitelijk juist is.

Bijna 3 miljard euro aan beurswaarde verdampt
Op 17 maart 2000 werd het aandeel WorldOnline geïntroduceerd op de Amsterdamse beurs. Vrijwel direct na introductie raakte het aandeel in een vrije val. Bij de overname van de aandelen WorldOnline door het Italiaanse Tiscali werd (omgerekend) voor een aandeel nog slechts 7,34 euro geboden. Afgezet tegen de eerste notering van het aandeel WorldOnline (50,20 euro) betekent dit een waardeverlies van bijna 3 miljard euro.
 
Vereniging van Effectenbezitters VEB NCVB