VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Armlastig Innoconcepts beloont nieuwe topman zeer genereus

Twee jaar lang zocht het noodlijdende uitvindersbedrijf Innoconcepts naar een nieuwe topman. Maar de slechte vooruitzichten van het bedrijf maakte de vacature moeilijk invulbaar. Nu schuift commissaris Niraj Mehra door naar de bestuursvoorzitterzetel. Daar hangt wel een fors prijskaartje aan.

Een verlies van zeventien miljoen euro op een omzet van zeven miljoen euro. Dat is de trieste tussenbalans over de eerste helft van 2009 die Innoconcepts beleggers moest voorschotelen. Bovendien is een eerdere inkomstenbron, licentiekosten, droog gevallen en is de kas leeg.

Een nieuwe topman moet de kar weer op de rails zetten bij Innoconcepts en die nieuwe topman komt uit eigen gelederen. Het is aan Niraj Mehra, commissaris van Innoconcepts sinds juni 2008, om het vastgelopen schip weer vlot te trekken.

Draai
Of hij hierin zal slagen valt nog te bezien. In het verleden heeft InnoConcepts zijn geld gezet op het slijten van grote contracten aan kunststofverpakkingsproducenten voor de levering van innovatieve productietechnologie. Dit zou op langere termijn inkomsten moeten genereren. Door de economische crisis hebben de grote industriële afnemers absoluut geen appetijt voor dit soort investeringen in de productiecapaciteit.

Mehra wil het nu over een andere boeg gaan gooien. De focus komt nu te liggen op het genereren van cash op korte termijn. Niet langer zal het bedrijf zelf verpakkingsmateriaal gaan produceren, maar alleen de daarvoor benodigde matrijzen, feitelijk de gietvormen van verpakkingen, zal verkopen aan leveranciers van verpakkingsmaterieel voor de voedingsmiddelen- en automotive sector.

Deze partijen leveren op hun beurt producten met deze matrijzen voor eindklanten zoals de grote voedingmiddelen producenten als Unilever, Danone Nestlé en Sara Lee of automotive toeleveranciers zoals Magna (dat Opel wil overnemen) en WNA.

Bizar beloningspakket
Mehra heeft voor zijn nieuwe functie een meer dan vorstelijke vergoeding bedongen. Het voorgestelde beloningsplan is zowel in hoogte als constructie uitzonderlijk voor een klein bedrijf als InnoConcepts. Mehra ontvangt een ‘vast’ salaris van minimaal 850 duizend euro en maximaal 1,12 miljoen euro, waarvan het merendeel bestaat uit aandelen en een variabele bonus van 600.000 warrants.

Daarvoor zullen per jaar nieuwe aandelen worden uitgegeven (circa 3 tot 3,5 procent van het totaal) en leidt dus tot verwatering voor huidige aandeelhouders. In vijf jaar komt alleen deze component al neer op 15 procent van het aandelenkapitaal. Ter vergelijking, zijn voorganger Pruijssers was goed voor 234 duizend euro per jaar, waarvan 37 duizend euro bonus en 14 duizend euro pensioen.

Ook als InnoConcepts in de toekomst verlieslatend is vangt Mehra een variabele beloning, zolang dit verlies maar minder is dan momenteel.Maar dit is nog niet alles. Ook bleek dat indien InnoConcepts overgaat tot een versterking van het eigen vermogen door middel van uitgifte van aandelen, dit voor Mehra buitengewoon profijtelijk is.

Indien hij in de emissie participeert voor een bedrag van tenminste twee miljoen euro dan heeft InnoConcepts zich gecommitteerd om aan Mehra gratis opties op aandelen toe te kennen gelijk aan tweeënhalve keer het bedrag waarvoor Mehra deelneemt in die uitgifte.

Voor ‘normale’ aandeelhouders zit deze premie er natuurlijk niet in. Het lijkt er dus op dat InnoConcepts zich schuldig maakt aan een ongelijke behandeling van aandeelhouders en dat de salariseisen van Mehra wel heel ruimhartig zijn ingewilligd door de commissarissen.

Lees ook: