VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Liefde voor Smit maakt Boskalis niet blind

Zowel president-commissaris Bert Heemskerk als bestuursvoorzitter Peter Berdowski bezwoeren de aandeelhouders in koor dat, na twee keer een blauwtje gelopen te hebben, Smit Internationale niet kostte wat kost binnengehaald wordt.

Ben Vree, bestuursvoorzitter van Smit Internationale, heeft ons overtuigd van de synergie tussen zijn divisies, die vooral gericht is op uitwisseling van kennis en materieel. Zodoende zou Smit als geheel nog beter aansluiten bij Boskalis dan alleen de terminal divisie.

Waarom dan toch een termijn van drie jaar afgesproken waarin geen delen afgesplitst mogen worden? Ten bewijze dat wij geen "lipservice", zoals Heemskerk het noemde, bedrijven en niets is voor eeuwig. Er zijn bruiden met minder het huwelijk ingepraat.

Strategische fit
De baggermarkt verandert snel. Niet verwonderlijk dat Boskalis al in 2008 gepleegde strategische heroriëntatie van Boskalis staat nog steeds als een paal boven water. De focus ligt op drie markten; olie en gas, havens en landaanwinning/kustbescherming. Daarbij is het binnen deze markten het doel gesteld om op te schuiven in de waardecurve.

Door het echec in Dubai is veel baggercapaciteit vrijgekomen waardoor druk ontstaat op zowel volume als marge in de traditionele baggermarkt. Maar ook de aanbod curve schuift naar rechts waardoor de prijzen onder druk komen. Chinese concurrenten, als CHEC (China Harbor Engineering Company) en GDC (Guangzhou Dredging Company) kapen regelmatig opdrachten weg van de traditionele europese baggeraars. Veel zal Boskalis de komende jaren hierdoor niet investeren in deze tak van sport.

Er komen nu middelen vrij om ook binnen de divisies van Smit Internationale investeringen te doen, zoals in de havensleepdiensten. Door zich naar klanten te profileren als totaaloplosser op maritiem gebied kunnen de divisies van Smit Internationale op diverse terreinen ingezet worden.

Duikers bij onderwater aansluitingen van pijpleidingen, sleepboten bij omvangrijke projecten voor diverse ondersteunende diensten en kennis en kunde bij demobiliseren in gebieden met veel orkanen.

Synergie
Berdowski gaf aan dat de fusie met Smit Internationale een complementaire fusie is. Slechts bij de terminalactiviteiten zal een gering kostenvoordeel optreden maar ook hier werken de samen te voegen divisies in verschillende geografische gebieden. Het uitdrukken van de synergie in kostenvoordelen is daardoor gering. Het voordeel zit in het delen van mensen, materieel, kennis en kunde vanuit de diverse takken van sport. Harde cijfers van deze zachte synergie kon Berdowski niet geven.

Bestaande cultuur verschillen tussen de partners zijn te managen vond Heemskerk en vormen geen belemmering om de strategische synergie voordelen te behalen. Er is één kapitein op het schip, Berdowski, en Vree wordt op verzoek van de Raad van Commissarissen Boskalis aan de Raad van Bestuur toegevoegd met als portefeuille Smit en de terminal divisie.

Heemskerk moest er "niet aan denken" zonder Vree deze klus te moeten klaren. Critici delen de mening dat Vree door de garantie van een veilig plaatsje in het nieuwe bedrijf, waarschijnlijk gepaard met een riant salaris, is gezwicht. Heemsker wees de suggestie van de hand.

Financiering
Heemskerk liet er geen twijfel over bestaan dat het bod van 60 euro als eindbod gezien moest worden. De hele financiering was daar ook op afgestemd.

Allereerst wordt er een aandelenemissie gepleegd van 200 tot 230 miljoen. Het voorkeursrecht van de aandeelhouders wordt terzijde geschoven met als reden dat snelheid en flexibiliteit zwaarder wegen. Beursfonds HAL, groot aandeelhouder, heeft al toegezegd hierin te willen participeren om zodoende hetzelfde percentage aandelenbezit Boskalis te behouden.

De rest van de overnamesom wordt "vreemd" gefinancierd. Er is een principeakkoord met de banken gesloten om 600 tot 650 miljoen euro kredietfaciliteit beschikbaar te stellen met een vervalkalender van drie tot vijf jaar. Daarnaast leent Berdowski van 400 tot 450 miljoen euro van de banken. Deze leningen worden gespreid over zeven tot elf jaar.

Het financiële beleid is er op gericht een solide balans te behouden waarbij de leverage rate - de verhouding tussen de nettoschuld en het bedrijfsresultaat (ebitda) 2 moet bedragen. Met de sterke vrije kasstroom zal de schuldenlast in de komende jaren worden terug gebracht. De vrije kasstroom geeft ook ruimte om overnames te plegen van bedrijven die zich bezighouden met pre engineering en haalbaarheidsonderzoek.

De terminal divisie van Boskalis, Lamnalco, is een vijftig procent joint venture met het Saoudische Resayat. Dit blijft zo, waardoor Resayat zal bijdragen voor 50 procent in de verwerving van de terminal divisie van Smit Internationale.

Planning
In februari 2010 verwacht Berdowski zijn aandeelhouders formeel om toestemming te kunnen vragen na de uitgebreide uitleg vandaag over de beoogde fusie met Smit Intenationale. Het vertrouwen in het slagen is groot ondanks het feit dat van de zijde van Smit Internationale geen reactie op de hoogte van het bod is geweest. Waarschijnlijk is achter de schermen al wel duidelijkheid.Gerelateerde artikelen