VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ondernemingen leggen afwijkingen van de code Tabaksblat onvoldoende uit

Nederlandse beursondernemingen leggen minder vaak uit waarom zij bepaalde best practice bepalingen uit de code Tabaksblat niet toepassen. Bovendien zijn zij minder scheutig met het geven van een adequate uitleg waarom specifieke bepalingen uit de code Tabaksblat niet worden toegepast.

Dit zijn die de nieuwe commissie Streppel vandaag heeft gepresenteerd naar aanleiding van haar eerste rapportage, die nog ziet op naleving van de Code Tabaksblat.

Ten aanzien van beloningen is de commissie onder leiding van de voormalig financieel directeur van Aegon eveneens kritisch. AEX ondernemingen moeten nog "behoorlijke stappen" zetten om de gekozen prestatiecriteria voor de variabele beloning te verantwoorden. Tevreden is de commissie over de wijze waarop ondernemingen rapporteren over hun interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Geen naming en shaming
Vooral voor het niet toepassen van de maximale ontslagvergoeding (eenmaal basissalaris) en voor het hanteren van een onbepaalde benoemingsperiode (in plaats van een vierjaars periode) maken ondernemingen volgens de commissie gebruik van het "pas toe of leg uit" principe.

Bovendien is de uitleg die voor de afwijking wordt gegeven vaak onbevredigend. De commissie Streppel onthoudt zich van ‘naming en shaming', maar geeft wel aan een argument in de trant van "de vennootschap hanteert een eigen regeling zonder nadere motivering" onwenselijk en onvoldoende te vinden.

Wat de VEB vindt
De VEB onderschrijft deze bevindingen en is van mening dat sommige ondernemingen door een slechte motivering ten minste de indruk wekken de Code niet serieus te nemen. Bierbrouwer Heineken geeft bijvoorbeeld in zijn jaarverslag consequent aan dat een bestuursbenoeming voor periodes van vier jaar "in strijd is met de wet" zonder aan te geven waarom dit wettelijk niet mogelijk zou zijn.

Technische handelsonderneming Aalberts Industries geeft aan een onbeperkte benoemingsduur te hanteren omdat "de onderneming het belangrijk vindt zodanige arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden dat de juiste persoon voor de juiste plaats kan worden aangetrokken."