VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Naleving Code Tabaksblat licht verbeterd door crisis

Dankzij de kredietcrisis is de code Tabaksblat in 2008 iets beter nageleefd dan in voorgaande jaren. Zo rapporteerden ondernemingen die in financieel zwaar weer zaten voor het eerst transparant over hun bankafspraken. Helaas wordt zes jaar na de invoering van de code nog altijd 35 procent van de onderzochte bepalingen over strategie, beloningen, toezicht en stemrecht niet nageleefd.

Dat blijkt uit onderzoek van de VEB onder de 45 grootste Nederlandse beursbedrijven naar de naleving van de 64 meest concrete ' best practice'-bepalingen van de code Tabaksblat.

Het nalevingpercentage bedraagt in 2008 65 procent. In 2007 was dit 63 procent.

Nalevingpercentage Code Tabaksblat

Boekjaar 2004 2005 2006 2007 2008 
Naleving55%63% 63% 63%65% 
Beste fondsTNTAhold BAM BAM BAM 
HekkensluiterCSM Pharming TeleAtlas AMGAMG 


VEB Corporate Governance Rating en score per onderneming in 2008

 Top drie Flop drie 
 1.Bam: 8,4AMG: 1,8
 2.Binck Bank en Nutreco: 8,1Fugro: 3,8
 3.Smit Internationale: 7,9 Eurocommecial Properties: 4,6 


 

Naleving Tabaksblat teleurstellend constant
De VEB constateert dat de naleving van de Corporate Governance Code door Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen de afgelopen vijf jaar teleurstellend constant is.

Crisis en corporate governance
De naleving van de best practice bepalingen over transparantie over financiering van de onderneming en operationele en financiële doelstellingen vertoonde duidelijke verbetering. Onder druk van de steeds meer risicomijdende banken en scherp teruglopende winsten waren bedrijven dit jaar genoodzaakt meer inzicht te verschaffen in gemaakte bankafspraken (bijvoorbeeld ten aanzien van solvabiliteit, leverage rate en rentedekking).

Waar vorig jaar slechts 15 procent van de ondernemingen transparant was over deze afspraken, is het percentage dit jaar ruim verdubbeld tot 35,5 procent.

Doelstellingen
Door de economische onzekerheid lieten veel bedrijven hun doelstellingen (gedeeltelijk) varen. Logischerwijs voldeed 62 procent van de ondernemingen hierdoor niet meer aan de best practice bepaling dat ondernemingen transparant moeten zijn over de kwantitatieve financiële doelstellingen (bijvoorbeeld winst en omzet).

Geen variabele beloning Staatsbankiers
Wat betreft de naleving van best practice bepalingen over beloningen is een kleine verbetering te constateren. Dit komt hoofdzakelijk doordat bij de financiële instellingen die door kapitaalsinjecties van de Nederlandse Staat overeind zijn gebleven, over 2008 geen variabele beloningen zijn uitgekeerd. ING, Aegon en SNS Reaal konden op dit punt dus überhaupt niet afwijken van de Code.

De staatsdeelneming biedt helaas geen garantie voor goede corporate governance in de toekomst. Zo presenteerde SNS Reaal een nieuw eenvoudiger beloningsplan waar geen ruimte is voor aandelen en/of optiebeloning maar enkel voor een cashbonus. Het is echter niet duidelijk welke prestaties (in concrete cijfers) bestuurders moeten leveren voor een bonus. Deze ontwikkeling belooft weinig goeds voor de nieuwe beloningsplannen die ING en Aegon nog moeten presenteren.
 
Pijnpunten blijven
Toch blijven er veel pijnpunten bestaan. Ten aanzien van de onderwerpen toezicht en zeggenschap is het afgelopen jaar nauwelijks vooruitgang geboekt. Bij Aegon, Akzo Nobel, Draka, Heineken, ING, SNS Reaal en Vopak blijken commissarissen niet onafhankelijk genoeg. En bij tien procent van de bedrijven heeft de aandeelhouder geen rechtstreekse zeggenschap in de onderneming.