VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Front end divisie ASMI op weg naar zwarte cijfers

Met een ingreep in de kosten en verwachte groei in de chipindustrie moet het ASMI lukken om ook zijn kernactiviteit, de productie van chipmachines, winstgevend te maken. Om financieel gezond te worden heeft het bedrijf wel eerst nog wat geld uit de markt gehaald.

Het ingezette kostenreductie programma bij de front end divisie van chipmachinefabrikant ASMI loopt op schema verklaarde bestuursvoorzitter Chuck del Prado. Medio 2010 eindigt dit programma en zullen de kosten met 40 procent teruggebracht zijn. De fabriek is inmiddels verplaatst naar Singapore.

Hoewel del Prado niet in wilde gaan op de omzet- en resultaat ontwikkeling in het vierde kwartaal citeerde hij wel de mening van marktwatcher Gartner die een groei van tussen de 40 en 60 procent voorspelt voor de chipindustrie. Komt deze voorspelling uit dan kan het niet anders dat, samen met de kostenreductie, de front end divisie in de zwarte cijfers terecht komt. Hiermee gaat ASMI zijn belofte inlossen dat de resultaten een gelijke winstgevendheid tonen ten opzichte van de concurrentie.

De strijd is gestreden
Chuck del Prado zat er ontspannen bij tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering. Voor de verandering lag de topman tijdens een treffen met beleggers eens niet onder vuur.
De activistische aandeelhouders Hermes en Fursa waren niet aanwezig en vooral Hermes heeft zijn aandelenbelang van 13 procent tot beneden de 5 procent terug gebracht.

ASMI had de bijeenkomst met aandeelhouders georganiseerd om toestemming te krijgen voor de plaatsing van een converteerbare obligatielening. Het was een staaltje achteraf toestemming vragen want de lening was al geplaatst voor de vergadering. Voor aandeelhouders zat er weinig anders op dan voor te stemmen, ook al omdat het afstemmen van de lening tot een boete voor de onderneming zou leiden.

Een weinig charmante gang van zaken, maar ASMI liet weten voor deze optie gekozen te hebben om de koers van het aandeel niet te zeer te verstoren. Als eerst toestemming was gevraagd kon de koersvorming een speelbal van speculanten worden. Op de algemene aandeelhoudersvergadering in 2010 zal ASMI met een voorstel komen om toch een wat betere modus te vinden.

Voorzittend president-commissaris Gert-Jan Kramer (ex Fugro) gaf alle ruimte voor inhoudelijke vragen maar schoof vragen over het verleden door. Zo weigerde hij de schikking met ex-financieel directeur Naud van der Ven nu al openbaar te maken.

Ook ging hij niet in op het handelen van de stichting Continuïteit ASMI met betrekking tot het gebruik van beschermings preferente aandelen. De resultaten van het onderzoek van de Ondernemingskamer hierna en de rol van de commissarissen in het algemeen verwacht hij in de tweede helft van dit jaar.

Hoe de twee nieuwe groot aandeelhouders Intel en Tokyo Electron denken over de splitsing tussen de front end en de back end kwam niet echt duidelijk uit de verf. Intel is ook klant en over klanten doen wij geen mededelingen gaf del Prado aan. Tussen de regels door kon wel beluisterd worden dat del Prado deze aandeelhouders niet tot het kamp Hermes rekent.

De plaatsing van de nieuwe converteerbare obligatielening is niet gebruikt om een van de twee kampen te versterken verzekerde Kramer.

Financiële stabiliteit
Door de uitgifte van de converteerbare obligatie lening van 150 miljoen met conversiekoers 17,09 euro en aflosbaar in 2014 loodst interim financieel bestuurder Rob Ruijter ASMI in financieel rustig vaarwater.

Twee eerder uitgegeven converteerbare leningen, samen goed voor 12 miljoen aandelen, eindigen respectievelijk in 2010 en 2011. Deze leningen worden voor een zodanig deel ingekocht dat de verwatering die potentieel zou optreden (17 procent) door de nieuwe lening teniet wordt gedaan. In het verleden is al voor 4 miljoen aandelen ingekocht.

Met de nieuwe uitgifte van 8 miljoen aandelen wordt het aantal te converteren aandelen weer op het oorspronkelijke niveau van 12 miljoen gebracht. Tevens werd een krediet van 50 miljoen overeengekomen met de banken.

Het herstel in de markt is nog broos, de herstructurering kost geld en financiële armslag ter financiering van de groei is noodzakelijk zo betoogde Ruijter. Kramer vond het een geruststellende gedachte dat het financiële plaatje rond is. De lening was 10 keer overtekend maar genoeg is genoeg.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net