VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

‘Fortis heeft misleidende informatie gecommuniceerd aan aandeelhouders'

Het gerechtelijk onderzoek in België naar mogelijke marktmanipulatie door Fortis levert ‘bezwarende elementen' op. Dat betekent dat Fortis wel degelijk misleidende informatie zou hebben gecommuniceerd aan zijn aandeelhouders.

Dat schrijft het Belgische dagblad woensdag.

De krant baseert zich op verschillende anonieme bronnen. Die geven aan dat het gerechtelijk onderzoek in België tot nu toe ‘spectaculaire en ontluisterende resultaten' heeft opgeleverd.

Het strafonderzoek, dat is opgestart in oktober 2008, is één van de vele onderzoeken rond de vraag of Fortis zijn aandeelhouders juist heeft geïnformeerd en staat los van de .

Belgisch onderzoek
Het Belgische onderzoek gaat over de communicatie van Fortis in de periode van 6 augustus 2007, toen de algemene vergadering zich moest uitspreken over het bod op ABN Amro, tot 25 september 2008, toen duidelijk werd dat Fortis onderuitging.

De speurders van de federale gerechtelijke politie van Brussel moesten onderzoeken of Fortis in die periode bewust onjuiste informatie heeft verspreid over de liquiditeit en solvabiliteit van de groep.

Volgens de anonieme bronnen heeft het Brusselse gerecht zeer gericht gewerkt. ‘De speurders schieten niet op alles wat beweegt. Justitie wil een goede beurt maken', zo klinkt het.

Het onderzoek in België zou over enkele maanden worden afgerond. Er moet wel nog een onderzoeksopdracht in het buitenland plaatsvinden. De woordvoerder van het Brusselse parket, Jean-Marc Meilleur, wil geen commentaar geven over de huidige stand van het onderzoek.

Enquêteprocedure VEB
In Nederland is de VEB op 9 oktober 2008 een tegen Fortis begonnen om een onderzoek af te dwingen naar het beleid en de gang van zaken bij Fortis vanaf de overname van ABN Amro in 2007.

Ruim een maand later gaf de Ondernemingskamer (OK) aan dat er zijn om aan een juist beleid bij Fortis te twijfelen. De OK heeft daarop opdracht gegeven tot een enquêteonderzoek, zodat de feiten over de gang van zaken bij Fortis aan het licht komen. Een eerste stap op de weg naar genoegdoening voor aandeelhouders.

Als de onderzoekers oordelen dat er inderdaad sprake is van wanbeleid, dan kan op grond van deze conclusie eventuele vervolgacties worden ondernomen.

Het Fortisonderzoek is het grootste onderzoek in een dergelijke zaak ooit in Nederland. De onderzoekers zullen niet alleen de gang van zaken bij Fortis vanaf mei 2007 bekijken, maar ook de toekomstige ontwikkelingen bij Fortis blijven volgen. 

Eerste bevindingen op korte termijn
Het onderzoekt is nu in volle gang en heeft vanwege de omvang al enige vertraging opgelopen. Onderzoekers streven ernaar eind februari een van hun verslag af te hebben.

Naast dit onderzoek heeft de VEB de Nederlandse Staat gesteld voor de schade die aandeelhouders Fortis hebben geleden door het handelen van de Staat tussen 29 september 2008 en 4 oktober 2008.
In die rechtszaak is de tweede schriftelijke procesgang nu bezig.Gerelateerde artikelen