VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Commissaris in twaalf dagen per jaar

Hoeveel tijd kost een commissariaat eigenlijk? De nieuwe commissaris van Reed Elsevier, Marieke van Lier Lels is bij het uitgeefconcern naar verwachting een luttele twaalf dagen per jaar kwijt. Daarvoor toucheert zij 48.000 euro.

Dat staat in de van de buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarin zij benoemd werd.

Geen zorgen over werkdruk
In die twaalf dagen moet de nieuwe commissaris zich buigen over het op de schop nemen van de corporate governancestructuur. Dat lijkt krap, Reed is een ingewikkelde organisatie met een Brits-Nederlandse structuur.  

Die duale structuur (een Britse plc en een Nederlandse NV) is complex, inefficiënt en beperkt de handelingssnelheid van het bestuur.

Maar Van Lier Lels, die naast Reed nog vier commissariaten vervult, maakte zich woensdag tijdens de vergadering geen zorgen over haar werkdruk. Als professioneel toezichthouder kan ze de rol bij het uitgeefconcern goed combineren met haar overige commissariaten en vier adviesfuncties. Deze laatste functies zijn voor overheidsorganen en zouden weinig tijd vergen.

Opmerkelijk genoeg leek Reed Elsevier verrast toen op de door de onderneming zelf uitgebrachte aankondiging werd gewezen, waarin de twaalf dagen worden genoemd. Niemand leek te weten waar dat op gebaseerd was.

Ook opvallend was de karige opkomst van slechts drie van de elf board members. Het lijkt bij Reed Elsevier de gewoonte dat een beperkte delegatie bestuurders en commissarissen aanwezig is op bijzondere aandeelhoudersvergaderingen. Wellicht een verklaring voor de twaalf dagen per commissaris per jaar.

Toch aan de lage kant
De twaalf dagen van Van Lier Lels werden bij nader inzien toch wat aan de lage kant gevonden. Zeker voor een commissaris zonder specifieke branche-ervaring en bij een onderneming waar behoorlijk wat werk aan de winkel is.

Het rommelt behoorlijk binnen Reed Elsevier. Het uitgeefconcern kent de derde topman in een jaar tijd, er zijn twijfels over de strategie en zorgen over de hoogte van de immateriële activa. Intussen blijft de druk op de advertentiemarkt het uitgeefconcern parten spelen.
Winstgevendheid kan dubbele klap krijgen
Pessimisten zullen bij Reed met zorg kijken naar de hoogte van de immateriële activa (inclusief goodwill), die medio 2009 met zo'n 9,3 miljard euro beduidend hoger zijn gewaardeerd dan het eigen vermogen van ruim 0,7 miljard.

Indien het kasgenererend potentieel van deze activa terugvalt, zullen het eigen vermogen en de kwaliteit van de balans middels impairment aanpassingen snel afnemen.

De winstgevendheid zal dan een dubbele klap krijgen, zowel door lagere marges als de eenmalige impairment afboeking, met wellicht hogere financieringskosten als toetje.

Zwartkijkers werden in hun pessimisme alvast verder gevoed door de waarschuwing van Reed Elsevier dat de marges in 2010 zouden tegenvallen.

Twijfels over strategie
Daarnaast zijn er twijfels over de strategie van Reed Elsevier. De onderneming gaat niet alleen gebukt onder dure, laagrenderende overnames, maar is er tot nu toe niet in geslaagd kopers te vinden voor haar tijdschriftendivisie.

Tekenend is dat in plaats van FEM Business voor een spotprijs te verkopen, het blad maar helemaal werd stopgezet.

Over de aandelenkoersontwikkeling in het afgelopen jaar zullen weinig aandeelhouders in het als defensief betitelde Reed Elsevier enthousiast zijn. Daarnaast viel de onverwachte aandelenemissie in 2009 menig aandeelhouder rauw op zijn dak.

Het uitgeef concern liet woensdag de kans liggen om de bijzondere aandeelhoudersvergadering te gebruiken om meer duidelijkheid te scheppen en vertrouwen te herwinnen.

Chairman (president-commissaris) Anthony Habgood wilde wel kwijt dat de rol van de commissarissen zeker in de laatste acht maanden als positief, snel en effectief kon worden betiteld. Voorts benadrukte hij dat aandeelhouders zich absoluut geen zorgen hoefden te maken.