VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bestuursvoorzitters blikken vooruit

De stortvloed van kwartaalcijfers die er aan komt moet aandeelhouders meer duidelijkheid geven over de stand van zaken binnen de ondernemingen. Veel bestuursvoorzitters blikten deze maand alvast vooruit. Wie zei wat?

‘2010 wordt jaar waarin vooral in opkomende markten als Brazilië en Azië zal worden geïnvesteerd. Hoewel we een agressief groeiplan voor deze regio's hebben, betekent dit niet dat investeringen of overnames in Europa en de VS worden uitgesloten.'

‘India zal de komende tien jaar hetzelfde groeipotentieel laten zien als China de afgelopen tien jaar deed. In deze landen zien we de gemiddelde jaarlijkse verfconsumptie groeien van één, twee liter verf per hoofd van de bevolking naar acht tot negen liter. Op een bevolking van meer dan een miljard inwoners is dat echt gigantisch.'

‘We waren vastbesloten sterker uit de crisis te komen. De prestaties in 2009 hebben het bedrijf daarvoor in een goede positie gebracht. Het jaar 2010 wordt vermoedelijk opnieuw een uitdagend jaar. Maar het is belangrijk te realiseren dat de wereld zoals we die kenden voor 2008 niet snel terug zal komen.'

Beurskoers Akzo Nobel in 2010: - 5 procent (op 15-01-10)

‘Heijmans verwacht in 2010 een lastig jaar. Onze markten zullen zich in 2010 niet herstellen. De omzet zal komend jaar verder teruglopen. De bedrijfsresultaten zullen bescheiden doch positief zijn en de schuldpositie wordt verder gereduceerd.'

Beurskoers Heijmans in 2010: + 12 procent (op 15-01-10)


‘De investeringen van de olie- en gasindustrie in 2009, zullen wereldwijd met 15 procent zijn teruggelopen ten opzichte van 2008. De resultaten van Fugro over heel 2009 zijn desondanks in lijn met de verachtingen. De omzet bedraagt naar verwachting 2,05 miljard euro en de winst komt uit op 260 miljoen euro.'

Beurskoers Fugro in 2010: + 11 procent (op 15-01-10)


‘Wessanen gaat zich volledig richten op biologische voeding in Europa. Daartoe zullen we bedrijven overnemen. We willen koploper worden in markten als Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Met autonome groei en acquisities moet de omzet groeien van 0,5 miljard euro naar 1 miljard euro.'

‘Hoewel eerdere koerswendingen niet de verwachte groei gebracht hebben, denk ik dat het dit keer wel gaat lukken. Het ontbrak ons aan focus. De centralisatie van grondstoffeninkoop, de opbouw van landenorganisaties en de verbetering van marketing zullen bijdragen aan de verbetering. In onze innovaties liepen we misschien wel eens te hard, maar verkoop en marketing bleef een probleem. Zo is de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd in het snackmerk Beckers. In 2010 zal dat merk nieuw leven in worden geblazen.'

Beurskoers Wessanen in 2010: - 12 procent (op 15-01-10)

‘Het is nog onzeker hoe de economie zich zal ontwikkelen, dus een prognose voor het nieuwe jaar geven we niet. Over 2009 heeft de Telegraaf Media Groep een lagere omzet en winst behaald. Vooral de advertentie-inkomsten zijn getroffen en de advertentieomzet zal dit jaar nog verder dalen. '

‘Hoewel de slechtere cijfers het resultaat zijn van de wereldwijde recessie, speelt ook de publieke omroep een rol. Die weet een steeds duidelijker voelbare concurrentie te bieden.'

Beurskoers TMG in 2010: + 7 procent (op 15-01-10)

‘Arcadis zal zich in 2010 vooral inzetten op expansie in Azië, terwijl autonome groei onder meer zal moeten komen uit wateropdrachten in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. In Azië zullen we moeten doorgaan met zoeken naar overnamepartners die ons een sterke basis kunnen geven in dat gebied.'

‘Ik denk dat op watergebied vooral kansen liggen in Zuid-Amerika en dat er naar de verdere toekomst toe vooral ook kansen liggen in het Verre Oosten. Aangezien het aantal bedrijven actief in de watermarkt in Azië niet zo verschrikkelijk groot is, zal Arcadis zich bij overnamekandidaten vooral richten op bedrijven die actief zijn in de infrastructuur - of gebouwenmarkt.'

‘RKTL, ons Amerikaanse architectenbureau haalt momenteel 80 procent van de opdrachten in het commerciële vastgoed uit Azië, waarvan een belangrijk deel uit China. Daar moeten we echt onze capaciteit versterken.'
‘We zijn altijd in gesprek voor overnames. Of dat in 2010 gaat lukken hangt sterk af van de partijen waarmee we praten of nog in gesprek raken. Met Malcolm Pirnie hebben we bijvoorbeeld ook meer dan drie jaar gepraat tot het tot een overname kwam.'

‘Door de overname van Malcolm Pirnie komt nu ongeveer de helft van de omzet uit de VS. Daardoor profiteren we van het stimuleringspakket dat daar vorig jaar werd gelanceerd. Dat pakket is zo omvangrijk dat we er hoe dan de vruchten van gaan plukken in 2010.'

‘In de markt voor commercieel vastgoed ziet het er somber uit. Ik denk dat we dicht bij de bodem zitten, maar verwacht niet dat de markt in 2010 herstel zal laten zien. Daarom zoeken we het in andere diensten. Er is een heel sterke beweging om gebouwen te verduurzamen.'

Beurskoers Arcadis in 2010: + 8 procent (op 15-01-10)

'Pharming voert gevorderde gesprekken met een aantal partijen voor de markteting en verkoop van het medicijn Rhucin en verwacht in de niet al te vere toekomst commerciële deals en aanvullende financiering veilig te stellen. Het jaar 2010 heeft de potentie de werkelijke waarde van Pharming's indrukwekkende resultaten te onthullen. We hebben veel vertrouwen in de uitkomst van de Europese marktaanvraag voor Rhucin en liggen op schema voor de aanvraag in de VS'.

'Wat betreft het product Lactoferrine hebben we tot op heden geen mijlpaalbetalingen ontvangen van de Turkse partner Aslan, omdat Aslan nog niet met zijn activiteiten is gestart. We gaan daarom op zoek naar andere geïnteresseerde partijen en voeren daarvoor momenteel gesprekken in Europa en Azië.'

Beurskoers Pharming in 2010: + 1,5 procent (op 15-01-10)


'In 2009 hebben we de basis gelegd voor onze portefeuille met stuk voor stuk interessante investeringen. Het zijn bollen die we in de grond stoppen en die later -naar onze verwachting- mooie bloemen op gaan leveren.'
  
'Grotendeels door eigen schuld wordt Value8 als pure investeringsmaatschappij gezien, terwijl we nu twee activiteiten ontplooien: investeringen én dienstverlening. Die dienstverlening omvat hulp bij financiering, beursgang, verkoopprocessen, het managen van belangen en onder andere investor relations. Grotendeels corporate finance voor jonge groeiers. Die activiteit was in 2009 nog beperkt, maar zal in 2010 een substantiële omvang hebben.'

'In 2009 was Value8 de grootste stijger op de beurs, gevolgd door ASMI en Brunel. Dat is natuurlijk aardig, maar vormt tegelijkertijd ook een probleem. Het is bijna onmogelijk om die prestatie in 2010 te herhalen. Het gaat ons ook niet om de korte termijn: we willen op lange termijn waardegroei laten zien en lang is dan tenminste 5 jaar.'

'De ambities voor 2010 zijn eigenlijk al genoemd: het uitbouwen van de serviceactiviteiten, het voortbouwen op het succes van 2009, het zoeken naar mooie investeringskansen: liefst in de groene sector en het actief ondersteunen van onze deelnemingen. Value8 verwacht in 2010 een verdere groei van de portefeuille.'

Beurskoers Value8 in 2010: + 40 procent (op 15-01-10)

'2009 is een goed jaar geweest voor Imtech. We hebben het orderboek met 5 procent zien toenemen tot 4,7 miljard euro en handhaven onze doelstellingen voor de korte termijn.'
 
'Ook aan de doelen voor 2012 houden we vast. De verwachting is dat dat jaar nog steeds een omzet van 5 miljard euro wordt behaald, bij een EBITA-marge van 6 procent. '

Beurskoers Imtech in 2010: + 10 procent (op 15-01-10)


'Van Lanschot heeft in de tweede helft van 2009 winst gemaakt. Na het dieptepunt van maart/april 2009 hebben de inkomsten in de rest van het jaar een stijgende lijn laten zien, mede dankzij de verbetering van de rentemarge. De kapitaalspositie is onverminderd sterk, met een BIS-ratio van bijna 12 procent per 31 december.' 

'Banken zijn door het publiek, de politiek en de media ter verantwoording geroepen. Wij zijn bereid om te laten zien dat wij het vermogen tot veranderen in ons hebben. Het herstel van vertrouwen van het publiek zal echter een geleidelijk proces zijn'.

Beurskoers Van Lanschot in 2010: - 4 procent (op 15-01-10)