VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB zet nieuwe stap in zaak Fortis

De VEB heeft een belangrijke stap gezet in de Fortis-rechtszaak tegen de Nederlandse Staat. De vereniging veegt de vloer aan met de argumenten die de Nederlandse Staat heeft aangevoerd om ook de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Fortis te nationaliseren in oktober 2008.

In de actie die de VEB voert om genoegdoening voor gedupeerde beleggers Fortis heeft het twee rechtzaken lopen:

In deze zaak heeft de VEB een enquêteprocedure aangespannen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. De Ondernemingskamer heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gang van zaken bij Fortis afgelopen jaren. Dit onderzoek, het grootste in zijn soort ooit in Nederland, is nog steeds in uitvoering. Resultaten worden in maart 2010 verwacht.De VEB stelde op 28 januari 2009 de Nederlandse Staat officieel aansprakelijk voor de schade die aandeelhouders Fortis hebben geleden door het onrechtmatig handelen van de Staat tussen 29 september 2008 en 4 oktober 2008.

De Nederlandse Staat heeft door middel van dwingend optreden in die hectische tijdspanne een prijs weten te bedingen voor onderdelen van Fortis die niet gebaseerd was op een onafhankelijke waardering.

Daarnaast heeft de Nederlandse Staat zonder enige noodzaak ook de verzekeringsactiviteiten van Fortis in de transactie betrokken. Dit optreden van de Nederlandse Staat is niet alleen onrechtmatig ten opzichte van Fortis, maar ook ten opzichte van de aandeelhouders van Fortis omdat de rechten van de aandeelhouders niet zijn nageleefd.

In dit juridische traject tegen de Nederlandse Staat is nu de zogenoemde Conclusie van Repliek ingediend. Daarin veegt de VEB de vloer aan met alle argumenten van de Nederlandse Staat voor het nationaliseren van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Fortis op 3 oktober 2008.

Enkele belangrijke argumenten uit de Conclusie van Repliek:

- De operationele resultaten van voormalige groepsonderdelen van Fortis bleven na de nationalisatie robuust. De geleden (boek)verliezen hadden een incidenteel karakter en waren zelfs gedeeltelijk het gevolg van de nationalisatie. De Nederlandse Staat heeft zich met de nationalisatie dus gezonde en profijtelijke bedrijven toegeëigend.

- De verzekeringstak van Fortis blijkt veel minder verweven met het bankbedrijf dan de Nederlandse Staat steeds heeft verklaard. Ook het besmettingsgevaar bleek zeer gering.

Bij de nationalisatie had de verzekeringstak dus redelijk eenvoudig kunnen worden ontvlochten uit de bankstructuur en achter kunnen blijven bij Fortis. De aandeelhouders hadden dan meer waarde behouden.

- Uit verschillende onderzoeken en rapporten van voor en na de nationalisatie blijkt dat de prijs die de Nederlandse Staat voor de verzekeringstak van Fortis heeft betaald veel te laag is geweest. Het voordeel dat de Nederlandse Staat zich heeft verschaft kan conservatief geraamd worden op ten minsten € 2,31 miljard.

Lees alle punten:

 Coupon 42 verdwijnt uit effectenportefeuille
De Belgische Coupon 42, die kleine beleggers compensatie had moeten bieden voor het geleden koersverlies op aandelen Fortis, is officieel afgeschaft en wordt uit de portefeuille van beleggers geschrapt.

De coupon zou in 2014 recht geven op een deel van de eventuele winst die de Belgische Staat op haar belang in de Franse bank BNP Paribas zou behalen.

In plaats van de coupon heeft Fortis een optie op dit aandelenpakket gekregen. Het was al langer bekend dat dit te gebeuren stond, waardoor de coupon feitelijk al waardeloos was geworden. Afschaffing van de coupon is alleen met de invoering van een speciale wet in België mogelijk.

Die wet heeft enige tijd op zich laten wachten. Banken hielden het waardeloos geworden effect daarom in de portefeuille van beleggers, maar ook daaraan komt nu een einde.


Reconstructie: