VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

'Zittingsduur commissaris moet korter'

De zittingsduur van een commissaris zou verkort moeten worden. Zoals het nu is geregeld, zit een commissaris vaak ergens te lang waardoor hij of zij zich gaat vereenzelvigen met het object waarop toezicht moet worden gehouden.

Dat zegt ABN Amro-commissaris Trude Maas-De Brouwer donderdag tegen de commissie De Wit, die onderzoek doet naar de oorzaken van de kredietcrisis.

"Ze zeggen wel eens: als je een hond maar lang genoeg hebt, dan ga je op elkaar lijken", zo schetste Maas-De Brouwer de volgens haar onwenselijke situatie.

In plaats van een benoemingsperiode van drie keer vier jaar, ziet zij liever een periode van twee keer vier jaar of twee keer drie jaar.

Maas-De Brouwer vindt dat de Raad van Commissarissen (RvC) strenger had moeten zijn voor de leiding van ABN Amro.

Geen kwartaalcijfers
Voormalig bestuursvoorzitter Jan Kalff van ABN Amro stak de hand minder diep in eigen boezem. Hij zou graag zien dat het publiceren van kwartaalcijfers wordt afgeschaft en wees de aandeelhouders met hun korte termijnvisie aan als een van de schuldigen van de financiële crisis.

De oud-topman zei tegen de commissie De Wit zelf altijd tegenstander te zijn geweest van de publicatie van kwartaalcijfers door zijn bank. 'Dit veroorzaakt onrust en te veel gefocus op de korte termijn', zo verklaarde hij.

De afgelopen jaren is volgens Kalff de macht te veel doorgeschoten naar de aandeelhouders.

Het is een misvatting dat zij eigenaar van de onderneming zijn, aldus de topman. ,"Ze zijn eigenaar van de aandelen. Het is aan het management om aan evenwichtige belangenverdeling te doen.''

Daarbij moet ook worden gedacht aan de lange termijn, de klanten, werknemers en de toeleveranciers. "Bestuurders hebben te veel hun oren laten hangen naar aandeelhouders. Sputterende aandeelhouders moeten wel worden beantwoord, maar hoeven niet te worden gevolgd'', aldus Kalff.

De voormalige topman veegde, zoals zovelen deze dagen, zijn eigen straatje goed schoon.

Kalff, tot half 2003 nog commissaris bij ABN Amro, zei dat de financiele producten die bij het uitbreken van de kredietcrisis tot grote problemen leidden, in zijn tijd eigenlijk nog geen noemenswaardige rol speelden.

De oud-topman verhaalde dat de kernwaarden die onder zijn bestuur in 1995 of 1996 werden geformuleerd als "integriteit, respect, teamwork en professionalisme", uit het oog verloren zijn bij de bank. Vroeger zouden bankiers sneller bij zichzelf hebben gedacht: "He, maar dit is niet in het belang van de klant." En dus is er "een cultuuromslag" nodig.