VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ondernemingskamer behandelt enquêteverzoek Van der Moolen in maart

In het onderzoek naar het faillissement van Van der Moolen (VDM) wordt op korte termijn een volgende stap gezet. De Ondernemingskamer (OK) behandelt op 25 maart in Amsterdam het enquêteverzoek van de VEB en ASR Nederland naar wanbeleid van het handelshuis.

De VEB en ASR zijn samen met nog enkele aandeelhouders van mening dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan juist beleid bij VDM. Een onafhankelijk uit te voeren onderzoek naar het faillissement moet opening van zaken geven en vaststellen of sprake is van wanbeleid, en zo ja wie daarvoor verantwoordelijk is.

In december dan ook een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij het vergane handelshuis. Met het indienen van het verzoekschrift werd de eerste stap gezet om ten behoeve van gedupeerde beleggers de feiten over het faillissement helder te krijgen.

Het onderzoek zou zich moeten toespitsen op het moment van de overname van Curvalue tot en met de datum van het faillissement, dat op 10 september 2009 is uitgesproken.

In die periode is een reeks van uiteenlopende initiatieven opgestart om het zwabberende handelhuis weer winstgevend te maken. De initiatieven gingen met grote kosten gepaard, maar waren niet succesvol. De verliezen liepen alsmaar verder op.