VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Value8 zuinigjes met informatie over investering in Ceradis

Aandeelhouders Value8 hebben ingestemd met een grote investering in Ceradis, een jong bedrijf voor gewasbestrijdingsmiddelen. Essentiële informatie over balans, omzet, rendement en dergelijke ontbrak echter. Bovendien bleven vele vragen onbeantwoord. Wel werd duidelijk dat Value8 nu al een positieve operationele kasstroom heeft.

Met een gloedvol betoog van topman Peter Paul de Vries over de goede mogelijkheden van Ceradis moesten de aandeelhouders het tijdens de aandeelhoudersvergadering maar doen.

Schaarse informatie
De aandeelhouderscirculaire ontbrak en vele vragen van beleggers bleven onbeantwoord. In zijn vorige leven zou ceo Peter Paul de Vries daar korte metten mee hebben gemaakt, maar in zijn nieuwe rol vond hij de schaarse informatie kennelijk voldoende.

Duidelijk was al dat Delta Lloyd een deel van de investering financiert via een aankoop van aandelen Value8. Grote distributeurs spenderen miljoenen om de producten van Ceradis te mogen verkopen.

Kas leeg?
Naast de inbreng van Delta Lloyd moet Value8 zelf ook nog 850.000 euro ophoesten. Maar het lijkt er op dat de kas leeg is.

Peter Paul de Vries wees eerst erop een dividendbetaling van ruim 600.000 euro van EDCC te hebben ontvangen, maar die is naar alle waarschijnlijkheid uitgegeven aan andere investeringen: in uitbreiding van het belang in Games Factory Online en met een herinvestering in EDCC.

Dat werd bij navraag niet ontkend door Value8, maar toch hield de ceo vol: er kon betaald worden, waarbij plotseling ook bleek dat de betaling van de aankoop in termijnen kon geschieden, maar dit was beschikbaar.

Er is geen geld van buiten aangetrokken, meldde Value8 wel. Voor meer informatie moeten aandeelhouders maar wachten op de jaarcijfers.

Geen (semi)overheidsfinanciering meer
Wel werd bekend dat PPM Oost, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincie Overijssel en Gelderland, inmiddels een achtergestelde lening in Ceradis heeft omgezet in aandelen.

De ontwikkelingsmaatschappij nam 12 maanden geleden aandelen in Ceradis en verstrekte een achtergestelde lening. Nu Ceradis in goede handen is terechtgekomen, hoeft het bedrijf geen beroep meer te doen op (semi)overheidsfinanciering, aldus PPM Oost.

Uiteindelijk heeft de maatschappij bij benadering teruggekregen wat zij er destijds in stopten.

Positieve operationele kasstroom
Value8 heeft nu al een positieve operationele kasstroom, zo meldde de CEO verder tot verrassing van de aandeelhouders.

De ontwikkeling van Value8 is veel sneller gegaan dan bij de start verwacht. Er is veel meer vraag naar corporate finance-achtige diensten en adviezen, dan aanvankelijk werd verondersteld. Bovendien wordt hiervoor nog in geld betaald ook.

Voor nieuwe projecten is weliswaar geen geld meer voorhanden, maar Value8 kan altijd financiering door derden vinden, onder meer door middel van uitgifte van aandelen.

Risico
Daarbij schuilt het gevaar dat zoiets alleen goed gaat zolang de lopende deelnemingen goed presteren. Gaat er een failliet - ook zonder schuld van Value8 - dan zal dat negatief uitwerken op de reputatie van Value8, en zal het vinden van deze vorm van financiering veel moeilijker worden.

Value8 staat bedrijven bij om naar de beurs te gaan en adviseert daarbij over transparantie, investor relations gerelateerde zaken, publiciteit en dergelijke.

Dat het niet altijd even gemakkelijk is om aan alle eisen te voldoen, blijkt ook bij de onderneming zelf:

Het gebrek aan een sluitende onderbouwing van een majeure investering, bekendmaking dat de onderneming operationeel positief draait in een laat stadium en binnen 12 maanden terugdraaien van een complexe aandeelhoudersstructuur, tonen aan dat dit niet vanzelf gaat. Hopelijk leert Value8 al doende.