VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Biotechbedrijf Galapagos loopt hard van stapel met strategiewijziging

Galapagos gaat voor eigen rekening en risico medicijnen ontwikkelen. Overmoedig of slim?

Biotechnologie is een risicovolle business waar op termijn veel geld mee valt te verdienen, maar waarin ook heel veel mis kan gaan. Galapagos probeert dit te ondervangen door risico's over vele onderzoeksprogramma's te spreiden.

Het biotechbedrijf heeft nu 45 programma's parallel lopen in verschillende fasen van ontwikkeling. De meeste programma's zijn inmiddels gepartnerd, wat impliceert dat de dure ontwikkelingsfasen via zogeheten mijlpaalbetalingen worden gefinancierd door de farmaciebedrijven waarmee deals gesloten zijn.

Galapagos geeft daarmee wel een deel van het opwaartse potentieel weg, maar weet zodoende ook de risico's te beperken.

Grote namen op alliantielijst
Grote namen als het Britse GlaxoSmithKline (deal op het gebied van artrose/slijtagereuma), Janssen Pharmaceutica, onderdeel van het Amerikaanse Johnson & Johnson (deal op het gebied van reuma), Merck & Co (deal op het gebied van diabetes, obesitas en ontstekingsziekten) en sinds kort Roche (tegen de chronische longziekte COPD) prijken op de alliantielijst van Galapagos.

Naarmate de programma's verder vorderen, zullen de mijlpaalbetalingen die uit de allianties voortkomen in toenemende mate de eveneens snel oplopende ontwikkelingskosten overtreffen.

Het wordt pas echt ‘kassa' als uit een van de allianties daadwerkelijk medicijnen op de markt komen, want dan
maakt Galapagos aanspraak op royalty's tot 10 procent over de verkopen.

Kassa in voortraject
Het is goed mogelijk dat het nooit zover komt, maar ook in het voortraject valt er genoeg te verdienen.

Interessant is bijvoorbeeld de structuur binnen de reumadeal met Janssen, waar Galapagos voor het meest gevorderde programma de snel oplopende ontwikkelingskosten nog voor eigen rekening neemt en dus de risico's draagt tot en met een succesvolle fase-II-studie.

Galapagos verwacht voor dit programma nog dit jaar de fase-II-studie te starten. Janssen heeft daarna een optie dit programma voor 60 miljoen euro over te nemen, waarna Galapagos tot bijna 800 miljoen euro aan downstream mijlpaalbetalingen en daarbovenop nog eens tot 10 procent royalty's op medicijnverkopen tegemoet kan zien.

Op weg in miljardenmarkt
Het gaat hier al snel om miljardenmarkten. Duizelingwekkende bedragen, vooral afgezet tegen de huidige marktkapitalisatie van Galapagos van circa 250 miljoen euro. Maar of en hoeveel marktaandeel Galapagos daarin krijgt blijft voorlopig gissen.

Het afgelopen jaar wist Galapagos de verliezen op de totale ontwikkelingsactiviteiten al beperkt te houden tot enkele miljoenen. Het biotechbedrijf verwacht dit jaar voor het eerst in zijn bestaan een positief bedrijfsresultaat te realiseren.

De markt pakt dit op. Pas recentelijk is de beurskoers de weg omhoog ingeslagen. Daarvoor waren er wel bedrijfseconomische successen, maar om de groei te financieren is sinds de beursintroductie in 2005 ook het aantaluitstaande aandelen bijna verdrievoudigd.

Wijziging strategie
‘So far so good' zou je zeggen, maar nu de mijlpaalbetalingen in toenemende mate de ontwikkelingskosten beginnen te overtreffen, kijkt Galapagos ook naar het volledig in eigen beheer ontwikkelen en vermarkten van medicijnen.

Het hele traject, dus zonder partner en daarmee veel riskanter. Het biotechbedrijf gaat zich hierbij richten op de markt voor weesgeneesmiddelen, zeldzame ziekten die hun verzamelnaam te danken hebben aan het feit dat Big Farma deze vanwege de beperkte marktomvang links laat liggen.

Ter stimulering van onderzoek naar deze ziekten zijn zowel in de Verenigde Staten als in Europa soepelere registratievereisten en een langjarige marktbescherming in het leven geroepen.

De vraag is natuurlijk of (potentiële) aandeelhouders van Galapagos daar wel op zitten te wachten. Juist nu het zijn marktkracht richting de grote farmaciebedrijven weet te verzilveren, verlegt het de strategie en lijken er weer additionele risico's in het businessplan te sluipen.

AMT en Pharming
Weesgeneesmiddelen vormen een markt op zich, waar ook de aan Euronext Amsterdam genoteerde biotechbedrijven AMT en Pharming zich op richten. Ook zij doen dit volledig voor eigen rekening en risico.

Deze bedrijven laten evenwel zien dat registratie van hun producten, zelfs na het verkrijgen van de weesgeneesmiddelenstatus, grote hindernissen kent, dat er omvangrijke onderzoekskosten mee gepaard gaan en dat er veel concurrentie is.

Wellicht is het beter voor een alliantiestructuur te kiezen om de risico's te beperken in ruil voor een stuk van de ‘upside'. Overigens is een toonaangevend biotechbedrijf als Genzyme wel succesvol met het volledig voor eigen risico ontwikkelen van weesgeneesmiddelen.

Kaspositie wankel
Galapagos is het jaar 2010 gestart met een kaspositie van ruim 47 miljoen euro, waarvan na de onlangs aangekondigde overname van de servicedivisie van het Britse Argenta Discovery, nog ruim 30 miljoen euro over is.

Dat geld kan er snel doorheen zijn, zeker nu de programma's verder in ontwikkeling zijn en er tegenvallers kunnen komen bij de voorziene mijlpaalbetalingen.

Drie programma's voor eigen rekening
Van de vier programma's die momenteel in de klinische fase verkeren, zijn er maar liefst drie voor eigen rekening en risico.

Het gaat hier om de nog niet gepartnerde programma's tegen metastase (uitzaaiingen van kankercellen), tegen multiple sclerose en het genoemde reumaprogramma waar Janssen een optie op heeft.

In de klinische fasen worden testen op de mens uitgevoerd. Hierbij vallen producten vaak af vanwege onvoorziene bijwerkingen. Dit financiert Galapagos allemaal uit de positieve kasstroom uit allianties en uit de winstgevende servicedivisie.

Galapagos moet binnen de allianties blijven presteren om verzekerd te zijn van deze mijlpaalbetalingen. Tot op heden stelt het bedrijf hierin niet teleur, maar in deze wereld zijn de risico's op tegenvallers groot.

Vertrouwen behouden
Het bedrijf acht zich echter nu al onafhankelijk van de kapitaalmarkt. Dat lijkt wat voorbarig en ook opvallend, omdat het afgelopen oktober nog een emissie deed van 18,2 miljoen euro.

Met de stap voor eigen rekening en risico medicijnen te gaan ontwikkelen, verlaat Galapagos ook deels zijn beleid van risicobeheersing via alliantiestructuren.

Het is niet te hopen dat het bedrijf het toenemende vertrouwen in de markt weer eigenhandig om zeep gaat helpen.

Voorlopig zal dat wel meevallen. De medicijnontwikkeling voor eigen rekening en risico staat immers nog in de kinderschoenen en is voorlopig goed te financieren uit behaalde successen binnen de allianties.

Ander soort aandeelhouder
Wat wel speelt is dat juist nu winstgevendheid in het verschiet ligt en de beurskoers stijgt, de durfkapitalisten van het eerste uur (Abingworth en Apax met respectievelijk belangen van 6,7% en 5,5%) wellicht afscheid zouden kunnen nemen.

Galapagos dient dan een ander soort aandeelhouder aan te trekken. Daar dient de onderneming in de perceptie naar de markt rekening mee te houden.

Delta Lloyd (11,7% belang) is zo'n andere grote aandeelhouder, maar meer van dergelijke institutionele beleggers zou prettig zijn.

Meer informatie geven
Galapagos zou er dan ook verstandig aan doen meer informatie te geven over de verwachte ‘cash burn' van de medicijnontwikkeling voor eigen rekening en, belangrijker, over de hoogte van de ontwikkelingskosten in verhouding tot de potentiële mijlpaalbetalingen.

Bij tegenvallers kan de balans namelijk ook naar de verkeerde kant uitslaan: wel onderzoekskosten maar geen mijlpaalbetaling.

In het algemeen geldt dat een belegging in een individueel biotechbedrijf als Galapagos, hoe succesvol ook, nooit een te groot gedeelte van de portefeuille mag uitmaken.

Het biotechbedrijf doet dan weliswaar aan risicospreiding, het blijft één bedrijf dat ook nog actief is een risicovolle sector met veel concurrentie. Neemt niet weg dat het aandeel ook wel degelijk kansen biedt.

De toekomstige koersontwikkeling staat of valt de komende jaren met de successen die het bedrijf boekt bij de actuele klinische studies.Gerelateerde artikelen