VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hitt houdt koers dankzij stevig saneren

Een goed jaar heeft Hitt niet achter de rug, maar de producent van software voor verkeersbegeleidings- en navigatiesystemen kijkt gematigd positief naar de toekomst. De teleurstellende resultaten zijn voornamelijk het gevolg van een slechte eerste jaarhelft en er is inmiddels stevig gesaneerd.

Hoofdpijn door Noordzeekanaal
Zeurend pijnpunt voor het bedrijf is een project aan het Noordzeekanaal met een waarde van 17 miljoen euro. Al twee keer dacht Hitt deze order definitief binnen te hebben, maar beide keren stuitte de toewijzing op weerstand van een Noorse concurrent.

Het Noordzeekanaalproject was tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering een belangrijk discussiepunt. Niet vreemd, aangezien met het project een mogelijke opbrengst van 17 miljoen euro gemoeid is, terwijl de orderportefeuille van Hitt exclusief het Noordzeekanaalproject momenteel op 28 miljoen euro staat.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat had in eerste instantie als eis dat de partij die uiteindelijk de opdracht uit zou voeren in de afgelopen vijf jaren een opdracht van een vergelijkbare grootte zou hebben gedaan.

Juridisch gesteggel
Dat Hitt niet aan deze eis kon voldoen, was volgens bestuursvoorzitter Sjoerd Jansen niet opmerkelijk. Opdrachten met een dergelijke omvang waren er in die periode helemaal niet.

Toch zette de concurrentie vooralsnog met succes juridische stappen en kon het tenderen opnieuw beginnen. Hitt won opnieuw, maar weer liet de concurrentie het er niet bij zitten. Het kort geding aangespannen door het Noorse bedrijf Kongsberg dient 15 maart aanstaande.

Jansen gaf aan dat Hitt niet alleen de laagste prijs vraagt, maar ook kwalitatief als beste is beoordeeld. Hij heeft goede hoop uiteindelijk het project definitief gegund te krijgen.

Uitgestelde projecten
De jaaromzet over 2009 lag met 32,3 miljoen euro iets hoger dan in 2008. De samenstelling van de omzet is echter fors veranderd. Een aantal van de voor 2009 geplande opdrachten is door klanten uitgesteld vanwege het slechte economische klimaat, maar de terugval kon worden opgevangen door een gunstige wind vanuit het Oosten: China.

Werd in 2008 nog slechts 34 procent van de omzet buiten Europa gehaald, in 2009 is dat percentage gegroeid naar liefst 59 procent.

Gevraagd naar de risico's die zakendoen in opkomende markten met zich meebrengt, stelt Jansen dat daar wel degelijk op wordt gelet. De betalingsmoraal bij Chinese klanten wordt overigens als goed aangeduid, maar in Zuid-Amerikaanse landen zou Hitt bepaalde opdrachten liever niet uitvoeren.

De software van Hitt wordt ondermeer gebruikt voor radarsystemen die vaarroutes en vliegvelden in de gaten houden. Leveren aan een vliegveld in Zuid-Amerika durft Hitt door de relatief beschermde omgeving waarin dan wordt geopereerd wel aan,. Opdrachten waarvoor verder de buitenwereld in moet worden getrokken, worden daar geweigerd.

Sterke winstdaling
Over de winstgevendheid van Hitt hebben aandeelhouders meer reden tot klagen. Inkoopkosten stegen sterk, waardoor er onder de streep slechts 312 duizend euro (2008: 4,8 miljoen euro) overbleef.

Om opdrachten binnen te halen presenteert Hitt zich vaak als hoofdaannemer. De hardware waarop de eigen software moet worden toegepast wordt dan eerst door Hitt gekocht om vervolgens het totaalpakket aan de klant te verkopen.

Niet alleen verhoogt dit het kapitaalsbeslag, het brengt ook het risico met zich mee dat een kostenstijging van de hardware niet volledig aan de klant kan worden doorbelast.

Al langer probeert Hitt te voorkomen dat het hoofdaannemer wordt. De toegevoegde waarde, een woord dat zowel door Jansen als door financieel directeur John van Asperen vaak in de mond werd genomen, schuilt in de levering van software, niet hardware.

Door samenwerking met partners kan de nadruk op deze toegevoegde waarde worden gelegd. Hitt zou er dan ook niet rauwig om zijn als de omzet de komende jaren zal dalen, zolang er onder de streep maar een beter resultaat wordt behaalt.

Dat wordt nog lastig, aangezien bijvoorbeeld Indiase klanten verwachten dat Hitt als hoofdaannemer optreedt en anders het voorstel van Hitt niet serieus zullen nemen.

In Apeldoorn verdwenen zo'n 25 arbeidsplaatsen, in een poging de kosten binnen de perken te houden. Het kantoor in Hong Kong is juist verder uitgebreid, tekenend voor de sterkere focus die het bedrijf op de Chinese markt legt.

De personeelskosten komen voor het hele jaar 2009 iets onder de kosten van 2008 uit, maar de verwachting is dat de reorganisatie zich in 2010 pas echt in klinkende munt uit laat betalen. Dat is nu al zichtbaar aan de veel lagere kosten die in de tweede jaarhelft zijn gemaakt voor personeel.

Afscheid
Afscheid werd genomen van twee heren die al bij het bestuur van het concern betrokken waren toen het in 1994 bij wijze van management buy-out losgetrokken werd van Hollandse Signaalapparaten BV.

Hans Prinsen, jarenlang CEO van het bedrijf en later commissaris, liet zich vervangen door zijn zoon Mark Prinsen. Deze nog jonge commissaris is een opmerkelijke verschijning tussen zijn veel oudere collega's.

President-commissaris Albert Stroink gaf desgevraagd toe dat Mark Prinsen in eerste instantie niet de meest logische keuze leek. Hij is echter voorgesteld door Hitt Holding BV, met 51,13 procent de grootste aandeelhouder, en een goede relatie hiermee heeft Stroink hoog in het vaandel staan.

Hitt Holding bundelt het aandelenbezit van de partijen die bij de management buy-out waren betrokken, waaronder Hans Prinsen en Vvan Asperen, die ook vertrekt. Na 16 jaarverslagen in elkaar gedraaid te hebben vindt hij het tijd voor zijn grote hobby: vliegen. Van Asperen krijgt geen vertrekvergoeding mee.