VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eerste winst voor fragiel Galapagos

Galapagos heeft afgelopen jaar dankzij mijlpaalbetalingen een recordomzet gehaald en voor het eerst een positief resultaat. Het biotechbedrijf verwacht de winst in 2010 vast te kunnen houden. De ontwikkeling van de producten bevindt zich echter in een vroeg stadium, waardoor het positivisme een fragiele basis heeft.

Galapagos, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen, boekte in 2009 een nettowinst van 3 miljoen euro. De omzet steeg van 81 miljoen euro in 2008 naar 106 miljoen euro naar 2009. De eindejaarskaspositie bedroeg 47,4 miljoen euro.

Vooruitgang vond plaats in beide divisies: R&D en de servicetak Biofocus.

Mijlpaalbetalingen
Inkomsten werden gegenereerd doordat alle farma-allianties binnen de R&D divisie het afgelopen jaar mijlpalen bereikten. Dit leverde 63,8 miljoen euro op, meer dan de helft van de totale omzet in 2009.

De meeste onderzoeken van Galagapos zijn gepartnerd en worden via mijlpaalbetalingen gefinancierd door de grote farmaceutische bedrijven zoals GlaxoSmithKline en Janssen Pharmaceutica.

Kwetsbaar
De onderzoeken bevinden zich echter wel voor een groot deel in een vroeg stadium van het hele traject. Vooral in de klinische fasen, waarbij testen op de mens worden uitgevoerd, vallen producten vaak af vanwege onvoorziene bijwerkingen. Dat maakt Galapagos kwetsbaar, ondanks de brede portfolio.

Mochten er in de toekomst onderzoekprogramma's stranden dan zal dit direct impact hebben op de omzet van de R&D divisie.

De omzet voor Galagapos uit royalties van medicijnverkopen ligt bovendien mijlen ver weg. Hiervoor moet het bedrijf nog zeer veel onderzoek verrichten de komende jaren alvorens een medicijn eventueel mag toetreden tot de markt.

Ontwikkeling
Het verst gevorderd is Galapagos met de fase II studie van Nanocort, een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van acute ontstekingen zoals die voorkomen bij onder andere multiple sclerose.

Galagapos gaat er tevens van uit dat er in 2010 zal worden aangevangen met de fase II studie met GLPG0259, kandidaat-medicijn voor reuma.

Biofocus zet 43,1 miljoen euro om
De servicedivisie Biofocus is de twee pijler binnen het omzet en inkomstenmodel van Galapagos. Onlangs breidde Galagapos deze divisie uit door de aankoop van het Britse Argenta Discovery.

De servicedivisie levert verschillende producten en diensten op het gebied van drug discovery en daarmee een relatief stabiel groeiende stroom aan omzet en inkomsten. De service divisie tekende nieuwe overeenkomsten met o.a. Procter & Gamble, Opsona Therapeutics en Medicines for malaria Ventures. Deze divisie bereikte in 2010 een omzet van 43,1 miljoen euro.

Beperkte vooruitblik
Voor 2010 geeft Galapagos een omzetvoorspelling af van 135 miljoen euro, voortkomend uit de servicedivisie en de geplande inkomsten uit de R&D divisie die onder andere voortvloeien uit samenwerkingsverbanden met 7 farmaceuten.

Een gedetailleerde uitleg over de eventuele hoogte van potentiële mijlpaalbetalingen (per alliantie) in 2010 ontbreekt.
19 maart aanstaande geeft Galagapos een update over haar researchprogramma en het voornemen om weesgeneesmiddelen te gaan ontwikkelen.

Het is te hopen dat dan beter duidelijk wordt gemaakt hoe het er voor staat bij de verschillende activiteiten.

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vindt plaats op 27 april in Mechelen. Galagapos gaat ervan uit dat het jaarverslag uiterlijk 1 april wordt gepubliceerd.Gerelateerde artikelen