VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Signalen voor versoepeling wisselkoersbeleid China nemen toe

Na aanhoudende druk vanuit het Westen, zwellen de geluiden aan dat China stappen onderneemt om de koppeling van de Chinese munt de yuan, ook wel renminbi, aan de Amerikaanse dollar, los te laten.

Zo stelt de gouverneur van de Chinese centrale bank Zhou Xiaochuan dat de koppeling van de yuan aan de dollar van tijdelijke aard zou zijn. Dat schrijft de op zijn website.

Volgens analisten is het de sterkste hint op loslating, sinds de koppeling in 2008 werd vastgesteld.

"Ik sluit niet uit dat in bijzondere periodes, zoals de huidige wereldwijde crisis, bijzondere maatregelen worden genomen, ook wat betreft het wisselkoersbeleid. Vroeg of laat zullen we dat beleid verlaten", aldus Xiaochuan.

Daarmee vindt de tweede hint uit China in korte tijd plaats die wijst op het loslaten van de koppeling van de twee munteenheden.

Roubini: yuan stijgt 4 procent
Volgens de New Yorkse economieprofessor Nouriel Roubini zou China de opwaartse rit van de munt niet verder laten komen dan 4 procent.

Roubini stelt dat China dit keer de klim in schijven wil beperken, eerst met een stijging tot maximaal 2 procent in het tweede kwartaal dit jaar, en daarna telkens met een schijf van ongeveer 1 procent. 'De Chinezen zullen de yuan niet met meer dan 4 procent laten appreciëren. Daarvooris de groei van de wereldeconomie nog te onzeker', stelt Roubini.

Druk op China
Vanuit het Westen worden al langere tijd pogingen ondernomen om de Chinese overheid zo ver te krijgen het wisselkoersbeleid te wijzigen. De druk neemt de laatste tijd toe.

Zo meldde de Amerikaanse president Barack Obama een week geleden dat China formeel wordt aangemerkt als "valutamanipulator" als het huidige beleid niet snel wordt losgelaten.

Recent gaf de Chinese premier Wen Jiabao echter nog aan "niet te zullen buigen voor welke druk dan ook" om de yuan los te laten.

Nadeel voor export
De koppeling van de Chinese munt aan de dollar is sinds juli 2008 vastgepind op ongeveer 6,80 yuan voor 1 dollar. In de drie voorafgaande jaren steeg de munt met 21 procent ten opzichte van de dollar. De Chinese regering vreesde destijds dat de snelle stijging van de yuan de Chinese groei in het gevaar kon brengen, omdat het de exportsector benadeelde.

Nu de yuan veel te goedkoop is, heeft de Chinese export juist een kunstmatig concurrentievoordeel, waardoor exporteurs en daarmee banen worden beschermd. Een nadeel dus voor westerse landen.

Onder meer een enorm handelsoverschot van China en bijpassend tekort van de VS, zijn het gevolg.

En daarmee is één van de belangrijkste geschilpunten tussen de Verenigde Staten en China ontstaan.

Kentering
In China lijkt intussen een kentering te ontstaan. Het belang van de export is er nog steeds, maar neemt langzaamaan af ten opzichte van de binnenlandse groei. De noodzaak van de koppeling neemt daarmee af.

Een sterke yuan kan oververhitting de kop indrukken, doordat de groei kan worden ingedamd. Het ontstaan van nieuwe zeepbellen kan daarmee gesmoord worden en ook inflatie kan worden getemperd.

Dat in combinatie met de externe druk, zou er toe kunnen leiden dat de Chinezen het wat betreft hun monetaire beleid over een andere boeg gaan gooien.