VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

AFM: Fortis heeft misleidende informatie verstrekt over balans

Bestuurders van Fortis hebben in aanloop naar de noodmaatregelen van 26 juni 2008 een veel te rooskleurig beeld geschapen van de financiële situatie bij het concern. Fortis heeft in de periode rond de overname van ABN Amro onjuiste of misleidende informatie verspreid en koersgevoelige informatie niet tijdig gepubliceerd.

Dat blijkt woensdag uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM onderstreept daarmee het standpunt van de VEB dat het inmiddels opgesplitste Fortis zich schuldig heeft gemaakt aan marktmanipulatie en legt daarvoor vier boetes op van in totaal 576.000 euro.


De uitkomsten van het onderzoek van de AFM zijn een belangrijke bijdrage in de strijd van de VEB om compensatie voor beleggers.

Onverwachte noodmaatregelen
Fortis kwam in de problemen na de overname van ABN Amro, samen met Banco Santander en Royal Bank of Scotland. Het uitbreken van de kredietcrisis verzwaarde de last.

Op 26 juni 2008 kwam Fortis onverwacht met een pakket noodmaatregelen die de balans moesten versterken. In de maanden hieraan voorafgaand communiceerde Fortis echter louter positief over de solvabiliteit en het dividendbeleid.

'De balans is in orde'
‘De balans is in orde', zei toenmalig bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron bijvoorbeeld april 2008 in VEB-magazine Effect. Op 5 juni bevestigde Votron dit nog eens door te stellen dat de solvabiliteit van het concern ‘op plan' en ‘sterk' is.

Dit bleek niet het geval en nauwelijks een half jaar later was er weinig over van Fortis. Vanaf het succesvolle bod op ABN Amro heeft het falende management van Fortis fout op fout gestapeld en zijn beleggers stelselmatig verkeerd of onvolledig geïnformeerd.

Boetes
Voor de onjuiste en misleidende informatie van Votron legt de AFM Fortis twee boetes op van ieder 144.000 euro. Daarnaast krijgt het concern boetes voor het niet tijdig melden van koersgevoelige informatie.

De AFM haalt daarvoor een artikel in De Financiële Telegraaf aan van 14 juni 2008, over moeilijkheden rond de verkoop van onderdelen van ABN Amro aan Deutsche Bank. De informatie in de krant was volgens de AFM juist.

Fortis had daarom na publicatie de koersgevoelige informatie openbaar moeten maken. Ook hiervoor deelt de toezichthouder twee boetes uit van 144.000 euro. In totaal krijgt Fortis een boete van 576.000 euro.

Bestuursvoorzitter Bart De Smet van Fortis heeft aangegeven tegen de boetes in beroep te gaan.

Cijfers
Hij meldde verder aandeelhouders weer dividend te gaan betalen: 0,08 euro.

Woensdag publiceerde het beursgenoteerde Fortis, dat overbleef nadat het concern in oktober 2008 werd opgedeeld, de jaarcijfers. De verzekeraar boekte een nettowinst van 1,2 miljard euro. In 2008 was sprake van een verlies van 28 miljard euro.

Naast de verzekeringsactiviteiten bevat Fortis een 'algemene rekening' die overblijfselen bevat van de ontmanteling van het Fortis-concern eind 2008. Dit onderdeel boekte een nettowinst van euro 78 mln in de tweede helft van vorig jaar, tegen euro 658 mln winst in de eerste helft en euro 322 verlies in de tweede helft van 2008.

Nieuwe naam: ageas
De naam Fortis verdwijnt uit het Nederlandse straatbeeld: de banken worden omgedoopt tot ABN Amro-filialen. Ook het Belgische Fortis, althans wat daar van over is, gaat de beladen naam schrappen.

Als de aandeelhouders in april goedkeuring geven, verandert Fortis in ‘ageas', zonder hoofdletter. Dat is, zo zegt Fortis in een persbericht, omdat het zich niet wil opdringen en omdat daarmee het eenheidsgevoel binnen de groep wordt benadrukt: geen enkel onderdeel steekt erbovenuit.

 Gerelateerde artikelen