VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Philips gaat zich weer richten op winst per aandeel

Philips heeft aanzienlijk meer focus dan tien jaar geleden. Het is nu vooral de vraag of dat genoeg is. De VEB zet vraagtekens bij de samenhang tussen de drie divisies, die op zeer verschillende markten actief zijn en prima zelfstandig zouden kunnen opereren.

Gerard Kleisterlee heeft Philips in de negen jaar dat hij aan de top stond omgebouwd van technologieconglomeraat naar producent van consumentenproducten, verlichtingssystemen en apparatuur voor gezondheidszorg.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stelt Kleisterlee zelf echter dat de verbouwing voorlopig is afgerond. Hij meent dat Philips wel degelijk gefocust is met zijn nadruk op ‘gezondheid en welbevinden', wat in alle drie de divisies is terug te zien.

De topman, die volgend jaar vertrekt, stelt dat Philips beschikt over een uitgebalanceerde portefeuille. Daarnaast is er heel wat vet weggesneden. Philips is veel winstgevender geworden.

‘2010 Zeer goed begonnen'
In 2010 en de jaren daarna zal het kostenniveau structureel 700 miljoen euro lager liggen dan in 2008. En, zo voegde hij toe, Philips is het jaar 2010 ‘zeer goed' begonnen, vooral dankzij Lighting en de opkomende markten. Ook de integratie van het recent voor een bodemprijs verkregen Saeco verloopt voorspoedig.

Het is voor Philips nu wel zaak duurzaam winstgevende omzetgroei te vinden. De omzet per werknemer is weliswaar aanzienlijk hoger dan 10 jaar geleden, maar daalde wel de afgelopen 4 jaren.

Op zoek naar meer omzet
Philips gaat op zoek naar omzetgroei en zal daarbij, gezien de grote hoeveelheid geld op de bank en het feit dat er voorlopig geen aandeleninkoop gepland staat vermoedelijk een of meer gerichte overnames plegen.

De drie divisies zitten wat omvang betreft dicht bij elkaar nu. Welke divisie het voortouw gaat nemen binnen Philips zal mede bepaald worden door de keuzes die het concern op de overnamemarkt maakt.

'Vision 2015'
In september komt Philips met een nieuw strategisch plan, dat mogelijk Vision 2015 gaat heten. Op dat moment zal Philips meer duidelijkheid scheppen over waar de focus voor groei ligt voor de komende jaren en wat de concrete doelstellingen zijn.

De doelstellingen van het vorige strategische plan, Vision 2010, moesten vroegtijdig worden losgelaten. De laatste jaren werkte Philips vooral met EBITA-doelstellingen, omdat de vele verkopen van bedrijfsonderdelen de nettowinstcijfers nogal verstoorden.

Grotere rol winst per aandeel
Deze brutomargedoelstellingen verschillen echter nogal per divisie: de marge is bij Healthcare aanzienlijk hoger dan bij Consumer Lifestyle. Doordat Healthcare veel meer kapitaalbeslag vergt, is de winstgevendheid van Consumer Lifestyle echter groter. In het vierde kwartaal van 2009 werd dit goed zichtbaar.

In het nieuwe strategisch plan zal minder op EBITA gestuurd worden en een grotere rol zijn weggelegd voor de winst per aandeel. Dit voornemen, tezamen met de wetenschap dat het huidige dividendbeleid is om 40 tot 50 procent van de winst uit te keren, moet aandeelhouders als muziek in de oren klinken.