VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Randstad heeft langer nodig om extra kracht uit overname te persen

Aandeelhouders Randstad zullen pas op zijn vroegst over drie jaar profijt halen uit de overname van branchegenoot Vedior. Dit is drie jaar later dan het bestuur van Randstad eerder had toegezegd.

Randstad nam branchegenoot Vedior begin 2008 over. Daarmee werd de Nederlandse combinatie in een klap de tweede uitzendorganisatie van de wereld.

Tijdens dat overnameproces had Randstad nog aangegeven dat daadwerkelijke waardecreatie in 2010 te verwachten was. Op dat moment zou de optelsom van synergievoordelen verminderd met de overnamekosten (overnamepremie, integratie- en herstructureringskosten en financieringslasten) positief uitvallen.

Inmiddels is het voormalige Vedior (sneller dan gepland) volledig in de Randstad-organisatie geschoven, maar het beloofde extra rendement zal pas over drie jaar worden bereikt. En dat is dan nog in het gunstige geval dat het huidige economisch herstel doorzet.

Dat meldde Randstads bestuursvoorzitter Ben Noteboom op vragen van beleggers tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Diemense uitzendgigant.

De uitleg
De uitzender wijt de opgelopen vertraging in profijtelijkheid van de overname aan de moeilijke economische omstandigheden afgelopen jaren.

Financieel directeur (cfo) Robert-Jan van de Kraats, ook commissaris bij Ordina en SNS Reaal, legde het beleggers zo uit tijdens de vergadering: de destijds afgegeven voorspelling voor waardecreatie was gebaseerd op een bescheiden groei van de omzet.

Nu in 2008 en 2009 een totale volumedaling van ruwweg 30 procent moest worden geïncasseerd, dient de omzet van Randstad jaarlijks met 10 procent te groeien om de doelstelling te realiseren.

Zo kwam Van de Kraats tot de nieuwe driejaar termijn. Dat de kostenvoordelen en belastingbesparingen als gevolg van de overname hoger uitgevallen zijn dan verwacht doet daar niets aan af, volgens de Randstadbestuurders.

Nog een tegenvaller
Randstad had meer uit te leggen aan beleggers. Voor het tweede achtereenvolgende jaar wordt er geen dividend uitgekeerd. En dit terwijl de gerealiseerde nettowinst fors steeg in 2009 naar 67,6 miljoen euro (2008: 18,4 miljoen euro). De omzet daalde overigens naar 12,4 miljard euro (2008: 14 miljard euro).

Randstad denkt de crisis achter de rug te hebben. Vol vertrouwen rekent het op een omzetgroei van 10 procent de komende jaren. De kentering is gesignaleerd. Topman Noteboom gaf aan dat in het vierde kwartaal van 2009 al een stabilisatie van de omzet was opgetreden en in de eerste maanden van dit jaar was zelfs lichte verbetering zichtbaar in sommige markten.

Schuldpositie verlaagd
De overname van Vedior, die het concern waardeerde op ongeveer 3,5 miljard euro, had Randstad met een flinke schuld opgezadeld. Van haar huisbanken mag deze schuld niet hoger dan 2,5 keer het bedrijfsresultaat voor afboekingen op goodwill, belasting en rente (ebita) bedragen, maar Randstad houdt zelf een factor 1,5 aan.

Dat was aan het einde van 2008 nog wel het geval, maar Randstad voorzag voor 2009 een sterk tegenvallende omzet en dus ook een sterk dalende ebita waardoor de verhouding tussen nettoschuld en bedrijfsresultaat sterk zou oplopen.

Door een stringent beheer van het werkkapitaal kon 600 miljoen euro op de totale schuld van 1,6 miljard euro worden afgelost. Daarmee kwam de verhouding aan het eind van het jaar uit op twee: ruim binnen de eis van de banken, maar boven het interne streefcijfer. Daarom wordt er over 2009 geen dividend uitgekeerd.

Bonussen
De korte termijn bonus voor leden van de raad bestuur, liggend tussen 10 en 20 procent van het basissalaris (Noteboom 796 duizend euro en voor de overige vier leden ongeveer 500 duizend euro), zal pas worden uitbetaald zodra Randstad weer dividend gaat betalen.

Terwijl de resultaten over 2009 daar dus eigenlijk geen aanleiding toe geven, hebben bestuurders met dank aan hun vrijgevige commissarissen toch zicht op een extraatje.