VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Blijf op de hoogte over de actie World Online

De uitspraak van de Hoge Raad in november 2009 was de opmaat om te proberen middels onderhandelingen met World Online en de begeleidende banken ABN Amro en Goldman Sachs een schadevergoeding te bewerkstelligen.

Het is lastig in te schatten of de onderhandelingen succesvol zullen zijn en zo ja, hoe hoog de eventuele schadevergoedingen zullen zijn, wanneer ze worden uitgekeerd en welke groepen beleggers hiervoor in aanmerking komen. Mochten de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, dan zal de VEB alternatieve middelen overwegen, zoals het voortzetten van juridische procedures.

U kon zich tot 30 april 2010 aanmelden voor de VEB Actie World Online. De VEB kan niet garanderen dat aanmeldingen als lid die na de hiervoor genoemde datum door de VEB ontvangen zijn, meegenomen worden in een eventuele schikking.

Wel zal de VEB u via de diverse media uitingen op de hoogte houden van de voortgang betreffende de World Online actie, waarmee u hopelijk later op eigen initiatief en kosten uw voordeel kunt doen.