VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Greenspan: regering Bush verantwoordelijk voor crisis

Niet het monetaire beleid van de Fed, maar de regering van George W. Bush is één van de belangrijkste verantwoordelijken voor de financiële crisis. Dat zegt Alan Greenspan, de vorige voorzitter van de Federale Reserve (Fed), het stelsel van centrale banken in Amerika. Hij waarschuwt bovendien voor een nieuwe crisis.

De oud Fed-topman deed zijn uitspraken woensdag voor een onafhankelijke commissie in Washington die onderzoek doet naar de crisis.

'Hypotheekrente stuwde woningprijzen'
De inmiddels 84-jarige Greenspan meent dat de lage rente weliswaar de huizenzeepbel heeft doen ontstaan, maar dat de lange hypotheekrente de prijzen op de woningmarkt omhoog stuwden, en niet -zoals algemeen aangenomen - de korte rente die banken elkaar berekenden.

De oud Fed-voorzitter verwijt de toenmalige regering Bush het eigenwoningbezit in de hand te hebben gewerkt. Tijdens de kredietboom, bij aanvang van het decennium, 'strekte de vooruitgang van de subprime-markt zich uit over verschillende jaren om vervolgens te versnellen', aldus Greenspan.

'Het globale beleid van de regering bestond erin om het eigenwoningbezit te ontwikkelen, in het bijzonder voor de lagere en middeninkomens', verduidelijkt hij.

De regering heeft leningen voor deze groep aangemoedigd door de tussenkomst van de hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac, die een steeds groter aandeel in de zaak verwierven.

Om de doelen voor eigen woningbezit van de minister van Huisvesting te halen, nam het aandeel van Fannie Mae en Freddie Mac volgens Greenspan een dusdanige omvang aan dat ze een groot deel van de markt in voorkoop namen.

Volgens de oud-voorzitter van de Fed was dit een essentiële factor in het creëren van de luchtbel. Hij wees hierbij elke verantwoordelijkheid van zijn instelling van de hand.

Greenspan waarschuwt voor nieuwe crisis
Greenspan vreest intussen voor het ontstaan van een nieuwe crisis. Om dit te vermijden is het volgens de oud-topman een dringende zaak dat de Amerikaanse overheid de kapitaalvereisten voor de financiële sector op te trekken.

'De gebeurtenissen van de voorbije jaren zullen hoogstwaarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de venijnigste financiële crisis ooit', zei Greenspan tijdens zijn toespraak voor de Amerikaanse onderzoekscommissie.

Naar Greenspans toespraak werd in het bijzonder uitgekeken omdat de voormalige centrale bankier vaak als één van de hoofdverantwoordelijken wordt gezien van de deregulering in de jaren negentig, die de Amerikaanse financiële sector uiteindelijk op de rand van de afgrond had gebracht.

Tijdens zijn getuigenis in het Capitool toonde Greenspan zich een opvallend voorstander van strengere regelgeving voor de banksector. ‘Die nieuwe regels zijn noodzakelijk, want complexe financiële producten zullen hoogstwaarschijnlijk ook een rol spelen in nieuwe crisissen', aldus Greenspan.

Niemand kan op dit moment voorspellen rond welke producten die nieuwe crisissen zullen draaien, geeft de 84-jarige oud-centrale bankier toe. 'Maar als het kernkapitaal en de onderliggende activa voldoende zijn, dan zullen de verliezen zich beperken tot de aandeelhouders, die op zoek zijn naar abnormale rendementen op hun investeringen, en loopt de belastingbetaler geen risico. Financiële instellingen zullen niet langer in staat zijn om de winsten te privatiseren en de verliezen te nationaliseren', zo zei hij.
Greenspan ijvert er verder ook voor dat alles in het werk wordt gesteld om te zorgen dat een principe als 'too big to fail' vanaf nu tot het verleden behoort. 'De gedachte dat een bedrijf zo groot is geworden dat het niet over de kop kan gaan, kan niet worden getolereerd.'

Bernanke: 'We zijn er nog lang niet door'
Ook de huidige voorzitter van de Fed, Ben Bernanke liet woensdag van zich horen. In een speech in Dallas, Texas zei hij dat de Amerikaanse economie is gestabiliseerd en weer begint te groeien. 'Maar dat wil niet zeggen dat de problemen achter de rug zijn', stelt hij.

Bernanke is vooral bezorgd over de staat van de huizenmarkt en de werkgelegenheid. 'Veel Amerikanen worstelen nog steeds met werkloosheid, met de gedwongen verkoop van hun huis, of met beide', zei Bernanke. 'Bovendien blijven kredieten verstrekt door banken aan de karige kant, wat de mogelijkheid van kleine ondernemingen om te groeien en mensen aan te nemen bedreigt.'

Bernanke was allesbehalve lyrisch, ook al bleek vorige week dat de Amerikaanse economie er afgelopen maand het meeste banen bijkreeg sinds maart 2007. 'De werkloosheidsgraad trekt weg van de piek van 9,7 procent, maar blijft rond het niveau van begin jaren tachtig hangen. Hoewel de ontslagen verminderen, blijft de indienstneming zwak.'

De topmankent vooral zorgen over de langetermijnwerklozen. 'Meer dan 40 procent zit al langer dan 6 maanden zonder werk, meer dan het dubbele van een jaar terug. Dat is zorgwekkend, want in lange periodes van werkloosheid verliezen mensen hun vaardigheden, wat op termijn het inkomen en de kansen op de arbeidsmarkt vermindert.'

De Fed-voorzitter ziet in 2010 de werkloosheidsgraad maar traag afnemen. Hij meent wel dat de beperkte afname desondanks van belang is voor de economie. 'De economische groei moet de werkloosheid langzaamaan terug dringen. Als de economische omstandigheden verbeteren - wat ik verwacht - zal dit bijdragen aan het optimisme van consumenten en de bereidwilligheid van banken om te lenen. Dat kan dan op zijn beurt het herstel weer helpen.'

Somber
Maar de boodschap van Bernanke blijft vooral somber. Zo ziet hij nog geen herstel op de huizenmarkt. 'We moeten nog de eerste tekenen zien van een duurzaam herstel op de huizenmarkt.

Wanbetalingen op hypotheken en gedwongen verkopen blijven stijgen. Ook het commercieel vastgoed blijft het moeilijk hebben, wat een zorg is voor zowel de gemeenschap als voor banken die leningen verschaften gelinkt aan commercieel vastgoed.'

Voor beleggers heeft de sombere speech van Bernanke wel een mooie bijklank. De Fed-voorzitter wees er immers andermaal op dat hij nog geen gevaar voor inflatie ziet. Een renteverhoging zit er met andere woorden nog niet in.

Lees ook: