VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fitch ziet nog steeds gevaar in toxische beleggingen Benelux-banken

Er schuilt nog steeds gevaar in de toxische beleggingen die de banken in de Benelux de afgelopen jaren hebben gedaan. Dat stelt kredietbeoordelaar Fitch in zijn halfjaarlijkse rapport voor de sector.

Hoewel de banken niet meer in deze beleggingen investeren, sluit het agentschap bijkomende waardeverminderingen voor 2010 niet uit.

Fitch verwacht echter niet dat de ratings voor de banken in de Benelux nog eens naar beneden hoeven worden bijgesteld. ‘Sinds de crisis losbarstte heeft Fitch al een aantal negatieve ratingbeslissingen genomen voor de Benelux-banken. Op korte termijn worden niet veel ratingaanpassingen verwacht', zo valt te lezen.

Winstgevendheid blijft onder druk staan
De kredietbeoordelaar schrijft verder dat de winstgevendheid van de banken ING, Fortis ABN Amro, Rabobank, KBC en Dexia dit jaar nog onder druk zal staan. De financiële waarden blijven voorlopig beduidend minder presteren dan voor het losbarsten van de crisis.

De aanhoudende onzekerheid over het economisch herstel is hier de oorzaak van. Fitch verwacht niet dat de Benelux-landen dit jaar in een recessie zullen duiken, maar waarschuwt wel dat dat nog niet betekent dat de banken op lagere afschrijvingen hoeven te rekenen.

Financieringskosten hoger
De hernieuwde focus op spaargelden van particulieren betekent dat de financieringskosten voor de banken hoger blijven dan voor de crisis, verwacht Fitch, hoewel de rente-inkomsten in 2010 wel verbeteren ten opzichte van 2009, toen in Nederland een dure strijd werd gevoerd om de gunst van de spaarder.

Ook voor de provisie-inkomsten voorziet Fitch een lichte verbetering in 2010. Onder invloed van aanhoudend negatief marktsentiment zal het beheerde vermogen echter lager blijven dan voor de crisis, terwijl ook het rendement lager zal zijn, omdat het vermogen minder risicovol wordt belegd dan voorheen.

Fitch rekent voor 2010 op bovengemiddelde kredietkosten door bedrijfsfaillissementen, net als in 2009. ‘Het aantal faillissementen neemt meestal niet onmiddellijk af als de economie weer aantrekt, daarom zullen ook in 2010 de waardeverminderingen boven hun gemiddelde niveau liggen', aldus Fitch.

Dankzij de goede kwaliteit van hypotheken in de Benelux zullen de verliezen op leningen echter minder hoog oplopen dan in veel andere West-Europese landen, stelt de kredietbeoordelaar.

De aanhoudend hogere verliezen op slechte leningen, hogere financieringskosten en lagere provisie-inkomsten dwingen de banken om, in afwachting van het einde van de crisis, hun efficiëntie te verbeteren door onrendabele activiteiten af te bouwen, te snijden in het personeelsbestand en de bonussen te beperken.