VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kendrion is al weer aan groei toe

Terwijl bij Kendrion in 2009 nog flink op de rem werd getrapt en eenvijfde van het personeel het veld moest ruimen, lijken de bomen nu al weer tot in de hemel te groeien. De producent van elektromagnetische componenten heeft in elk geval mooie ambities.

Bestuursvoorzitter Piet Veenema ontvouwde tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering de ambitie om zijn bedrijf binnen twee tot drie jaar te leiden van een omzetgroei van 150 miljoen euro nu, tot 350 miljoen euro.

Daarvan moet 100 miljoen euro autonoom tot stand komen. De overige 100 miljoen via overnames. Aandeelhouders hadden daar wel oren naar, maar vroegen zich af of de doelstelling voor externe groei realistisch is.

Goede start van 2010
Veenema denkt van wel. De crisis is nog niet achter de rug, maar één en ander heeft wel geleid tot een goede start in 2010, stelt de topman. En daarmee heeft Kendrion zich een goede uitgangspositie voor groei verschaft.

Kendrion - dat eind 2008 al snel geconfronteerd werd met de neergang in de industrie - bemerkte ook vroegtijdig het aantrekken van de economie. Halverwege 2009 begon de opstart van een groot aantal nieuwe projecten samen met afnemers al. Daar kwam bij dat de voorraden bij klanten uitgeput raakten waadoor ook weer nieuwe orders binnenkwamen.

De onderneming weet bovendien te profiteren van de gang van zaken in China en India. In de komende jaren moet de autonome groei daar tenminste 10 procent per jaar bedragen en de omzet toenemen van 150 miljoen euro naar 240 miljoen euro in 2012.

Geld voor overnames
Voor meer overnames is volgens Veenema in elke geval voldoende geld beschikbaar. Grootaandeelhouders hebben zich bereid verklaard Kendrion zo nodig actief te steunen.

Dat deden zij ook al in september vorig jaar, toen zij ruim een miljoen aandelen hadden opgenomen in een onderhandse emissie (destijds iets minder dan 10 procent van het uitstaande aandelenkapitaal).

Lange adem
Omdat overnamekandidaten allemaal familieondernemingen zijn, die momenteel meer met overleven bezig zijn dan met hun strategie, is het verwerven van nieuwe bedrijven een proces van de lange adem. Niet de ratio, maar het gevoel bepaalt de prijs van de verkoper en dat is vaak veel meer dan Kendrion wil betalen.

Een eerste overname werd in elk geval begin februari gedaan met het Duitse Magneta, een kleine onderneming met een omzet van 9 miljoen euro en gespecialiseerd in elektromagnetische remmen en koppelingen.

Ook zonder overnames heeft Kendrion een goede bestaansbasis, maar het kan nu wel onvoldoende gebruik maken van zijn schaalgrootte.

Focusmissie geslaagd
Begin 2009 had Kendrion te maken met twee belangrijke gebeurtenissen: ten eerste de afronding van de verkoop van één van haar toenmalige twee activiteiten, de handelsdivisie Vink.

Hierop werd een boekwinst van 10 miljoen euro behaald en was de focusmissie van het concern geslaagd.

De overgebleven elektromagnetische divisie is vervolgens gesplitst in een automotive en een industrieel gedeelte die vier afzetmarkten bedienen, Passenger Car Systems en Commercial Vehicle Systems enerzijds, Industrial Magnetic Systems en Industrial Drive Systems anderzijds.

Crisismaatregelen
De tweede belangrijke gebeurtenis was de harde crisisingreep. Door een terugval in orders, die volgens Veenema vooral in de eerste jaarhelft "veel sterker was dan voorzien", volgde een omzetdaling van 36 procent. Dit leidde tot de prompte beslissing om alle kosten sterk te reduceren, onder andere door 300 arbeidsplaatsen te schrappen.

Deze besparingsmaatregel kostte 8,5 miljoen euro, maar levert een besparing op van 20 miljoen euro op jaarbasis. Door deze acties kon over heel 2009 toch nog een bescheiden resultaat worden geboekt van 4 miljoen euro.

Aandacht voor innovatie
Dit jaar ligt de aandacht naast de overnameambitie op innovatie. Kendrion noemt zichzelf een hoog innovatieve onderneming, maar daar wordt vanaf nu pas gestructureerd aan gewerkt.

Per jaar geeft Kendrion 8 procent van de omzet uit aan research en ontwikkeling, waarvan ongeveer 75 procent door opdrachtgevers wordt betaald. Kendrion verkrijgt voor die ontwikkelingen per jaar 5 octrooien, waarbij de kans op diefstal groot is.

Kendrion heeft in de afgelopen al een groot aantal kleine bedrijven overgenomen. De uitwisseling van kennis en kruisbestuiving wordt actief gestimuleerd en leiden op zich al tot een goede omzetgroei.

Relatie banken nog steeds verstoord
Ondanks een solvabiliteit van meer dan 60 procent en een goede kasstroom heeft Kendrion nog steeds een verstoorde relatie met de bankiers. Dat heeft ten dele te maken met de dreiging van de EU-boete uit 2005 voor kartelvorming, die inmiddels door bijgeschreven rente is gestegen van 34 naar 40 miljoen euro.

De banken hebben hiervoor een garantie verstrekt. Kendrion heeft op advies van juristen 2,5 miljoen euro voor de boete gereserveerd. Op de voortgang bestaat geen enkel zicht; de eerste hoorzitting is nog steeds niet gepland door de EU.

Kendrion zit er niet direct mee, de strategie wordt niet gehinderd en feitelijk beschermt de dreiging van de boete tegen mogelijke vijandige overname-ambities.