VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB presenteert Financiële Canon

Vandaag presenteert de Vereniging VEB NCVB (“VEB”) haar Canon voor de Financiële Consument. Als belangenbehartiger voor particuliere beleggers in Nederland ziet de VEB het als haar verantwoordelijkheid bij te dragen aan de financiële educatie van de Nederlandse consument.

Het verhogen van het kennisniveau van de financiële consument in Nederland is in de ogen van de VEB juist nu van groot belang. Met het oog op de aanstaande verkiezingen is het van belang dat de politiek dit ook inziet.
 
De VEB heeft een Canon van tien essentiële onderwerpen samengesteld die de basis zouden moeten vormen voor wat iedere Nederlander moet weten over financiële zaken. Het zijn onderwerpen waar iedereen direct of indirect mee te maken krijgt.
 

Waarom brengt de VEB deze canon?
De VEB is van mening dat de Nederlander financieel onvoldoende is onderlegd. Een gemiddelde bankbediende kan hem van alles wijsmaken. Tegenover een beleggingsadviseur is hij doorgaans kansloos. De VEB wil de financiële consument weerbaarder maken en daarmee voorkomen dat zij te onnadenkend met hun financiële situatie omspringen.
 
Veel mensen kopen nog altijd te dure of onnodige financiële producten of worden zelfs het slachtoffer van uiterst onkundige en soms regelrecht misdadige partijen. Affaires zoals die rond Legio Lease, Icesave, DSB Bank, Palm Invest en de woekerpolissen hadden met een hoger kennisniveau onder de klanten minder desastreuze gevolgen gehad.
 
Er moet een inhaalslag gemaakt worden. De financiële wereld heeft zich in één generatie stormachtig ontwikkeld en is onherkenbaar veranderd. Waar de consument in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn geld nog vrijwel uitsluitend naar de bank bracht met behulp van een spaarbankboekje, wordt men vandaag de dag bij de bank uitgenodigd ook eens gebruik te maken van beleggingsfondsen, opties, turbo’s, gestructureerde producten met allerhande ingebouwde exotische derivaten en ga zo maar door.
 
Het onderwijs in Nederland heeft deze ontwikkeling maar zeer beperkt in de opleidingsprogramma´s meegenomen. De VEB roept het komende kabinet op haar Financiële Canon toe te passen in het onderwijsbeleid.
 
Vereniging van Effectenbezitters