VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Persoonlijke aandacht van ceo moet kunstgrastak TenCate in bloei zetten

Producent van technisch textiel TenCate haalt nog steeds een bedroevend rendement op de belangrijke kunstgrasdivisie. Bestuursvoorzitter Loek de Vries grijpt hoogst persoonlijk in.

Dat blijkt uit de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van TenCate.

De technisch textielproducent, die flink te lijden heeft onder de financiële crisis, zag de winst in 2009 kelderen met 53 procent tot ruim 23 miljoen euro, met dank aan het lage rendement op kunstgras.

Volgens De Vries is dat te wijten aan een managementprobleem. En dus neemt de topman gedurende een jaar de directe leiding van deze divisie op zich.

"Als dit na een jaar niet tot goede resultaten leidt, weet u bij wie u moet zijn", zei De Vries, die erkende dat de al jarenlang hooggespannen verwachtingen van de kunstgrasdivisie tot op heden niet zijn waargemaakt.

Ruwe diamant
TenCate is met een marktaandeel van 70 procent, wereldleider op het gebied van kunstgras. Ondanks het uitblijven van goede cijfers, heeft de divisie volgens De Vries in 2009 in technologisch opzicht mooie stappen gezet.

Zo is na een ontwikkelperiode van enkele jaren een concept geïntroduceerd waardoor de gehele kunstgrasmat in één keer uit de machine rolt. Daardoor kunnen bij de installatie van het gras vele stappen worden overgeslagen.

Nu is het dus zaak de ruwe diamant te slijpen en te cashen. De brutomarge voor TenCate moet met sprongen vooruit.

En dat ligt binnen handbereik. TenCate heeft besloten het proces van kwaliteitsbewaking geheel in eigen handen te nemen, waardoor het bedrijf het gehele productieproces controleert en meer toegevoegde waarde levert, wat dus ruimte geeft om betere marges te bedingen. 
 
2010 is daarmee het jaar van de waarheid voor kunstgras als ondernemingsactiviteit van TenCate.

Incidentele daling bedrijfsresultaat
In 2009 daalde de omzet van TenCate met 18 procent naar 842 miljoen euro, maar het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen op immateriële activa (ebita) daalde met 57 procent (tot 41,5 miljoen euro) veel sterker door de recessie op alle wereldmarkten. De Vries sprak echter over een incident.

TenCate heeft structurele maatregelen genomen, waaronder het instellen van een centrale sturing voor verkoop en productie op sectorniveau. De indruk was gewekt dat dit al gebeurd was na de overname van kunstgrasproducent Mattex in 2006, maar kennelijk was er een recessie nodig om de geesten daarvoor rijp te maken.

De helft van de verlaging van het bedrijfsresultaat was te wijten aan eenmalige posten. De aandacht was in 2009 vooral gericht op de kasstroom, kostenmanagement en schuldreductie. Een tijdelijke onderbezetting, die in totaal 20 miljoen euro kostte, werd daarbij voor lief genomen.

Hoger tempo
Ondanks de sterke teruggang in 2009 die een trendbreuk betekent, houdt Ten Cate vast aan haar ebita-groeidoelstelling van 10 procent per jaar op langere termijn. Ook moet het rendement op geïnvesteerd vermogen ten minste 15 procent bedragen en mag de verhouding tussen nettoschuld en het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en amortisatie (ebitda) structureel niet hoger dan 2,5 zijn.

In de komende jaren moet met een hoger tempo de achterstand van het niveau van 2008 worden ingelopen. Wordt hierbij wederom het tempo van de periode 2006 tot 2008 met een jaarlijkse groei van 30 procent gehaald? Het bestuur wilde dit nog niet bevestigen, maar wees er wel op dat in 2010 geen onderbezetting meer zal bestaat.

Van stal
Tot slot werd Jaap Lock opnieuw tot financieel directeur benoemd, voor een periode van twee jaar. Tot 2007 was hij al financieel eindverantwoordelijk. In dat jaar ging hij op zestigjarige leeftijd met pensioen.

Zijn opvolger Jan Wegstapel kwam echter niet tot een vruchtbare samenwerking met bestuursvoorzitter De Vries en dus trad Lock vorig jaar op tijdelijke basis wederom aan als financieel directeur.

De tijdelijke aanstelling is nu omgezet in een permanente benoeming. Het terughalen van bestuurders komt bij TenCate meer voor. In 1992 werd ook De Vries zelf na zijn vertrek in 1990 teruggehaald.