VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

‘Eenvoud in geldzaken' is de nieuwe missie van SNS Reaal

SNS Reaal gaat zich uitsluitend nog richten op Nederland en beperkt de doelgroep tot de particulier en het MKB. ‘Eenvoud in geldzaken', dat is waar het SNS om te doen is. Het bedrijf houdt daarbij wel vast aan zijn bank-verzekeringmodel.

Bestuursvoorzitter Ronald Latenstein stelde tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering dat de klant niet geïnteresseerd is in de vorm van de onderneming. Hij ziet voordelen in de combinatie van bank en verzekeraar.

De synergie zit volgens de topman in zaken als het combineren van hypotheken met levensverzekeringen. Bovendien wil SNS stevig inzetten op banksparen, volgens Latenstein een prototype van een bankverzekeringsproduct. Nu fiscale verschillen wegvallen is er meer ruimte voor dit soort dienstverlening en cross-selling.

SNS Reaal heeft een nieuwe missie: ‘eenvoud in geldzaken'. Voor de komende jaren stelt de onderneming zich vier prioriteiten:

1. Winnen, helpen en houden van klanten
2. Reduceren van kosten
3. Afbouw van de internationale vastgoedportefeuille
4. Sterk kapitaalmanagement

Klachtenafdeling betrekken bij productontwikkeling
Het meest interessant is de eerste prioriteit: winnen, helpen en houden van klanten. Dat klinkt al bijna als de klant centraal stellen, maar SNS Reaal zegt nadrukkelijk in het jaarverslag de eisen voor integriteit en risicomanagement met betrekking tot de producten die SNS Reaal voert op te schroeven.

Er zijn ‘verbeterde normenkaders' en de huidige maatschappelijke inzichten zijn zo veel mogelijk verwerkt. Dat klinkt goed en de praktijk zal een en ander uit moeten wijzen, maar een opmerkelijke zet is dat de klachtenafdeling wordt betrokken bij de productontwikkeling.

Hoofdpijndossier
Het afbouwen van het internationale vastgoed is in de huidige markt niet makkelijk en zal nog enige tijd vergen.

Het reduceren van de kosten gaat wel naar wens: de onderneming ligt voor op het schema om de voorgenomen 200 miljoen aan jaarlijkse kostenbesparingen door te voeren, en de integratie van AXA is een jaar eerder afgerond dan gepland.

Met de beperkte winst over 2009 (17 miljoen euro) is SNS Reaal er nog niet: doelstelling is een niveau tussen 450 en 500 miljoen euro. Het rendement op het eigen vermogen moet tussen 9 en 12 procent liggen.

Aflossen staatssteun
Het laatste punt is erop gericht de staatssteun zo snel mogelijk af te kunnen lossen. Onderhandelingen over aflossing lopen, maar het voorkomen van de 50 procent opslag bij aflossing van de resterende steun lijkt niet haalbaar.

Voorlopig zal er bij SNS Reaal dan ook vermoedelijk geen dividend worden uitgekeerd, zodat er ook op de staatssteun geen rente hoeft te worden betaald.

Consolidatieslag? SNS erbij
SNS Reaal erkent dat er op de Nederlandse levensverzekeringsmarkt een onvermijdelijke consolidatieslag aanstaande is. Op dit moment zijn er zes grote partijen actief: Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en SNS Reaal.

Dat aantal zal vermoedelijk kleiner worden. Latenstein ziet een fusiegolf echter niet in de komende 18 maanden losbarsten, omdat de meeste partijen nog aan het opkrabbelen zijn van de kredietcrisis.

Wel bevestigde hij dat SNS Reaal al regelmatig hierover in gesprek is met zo ongeveer alle partijen en dat de onderneming actief in eventuele ontwikkelingen wil participeren (‘we zullen erbij zijn').

Balansverhoudingen verbeteren licht
SNS Reaal heeft de balansverhoudingen ten opzichte van eind 2008 licht verbeterd. De ‘core tier 1 ratio' van het bankbedrijf steeg van 8,1 procent naar 8,3 procent en de kapitaaldekking van het verzekeringsbedrijf ging van 176 procent naar 230 procent.

Er zitten echter nieuwe richtlijnen aan te komen met betrekking tot de balansverhoudingen (Basel III en Solvency 2). Op de vraag over de gevolgen hiervan antwoordde financieel topman Ference Lamp dat hij vermoedde dat de soep niet zo heet zal worden opgediend als nu soms wordt gesuggereerd.

Indien er een verplichte leverage ratio als balansmaatstaf voor banken komt van bijvoorbeeld 25 dan is daar voor SNS wel naar toe te werken, ondanks de relatief grote hoeveelheid hypotheken die de bank heeft uitstaan.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net