VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

KPN neemt groeiende zorg over opvolgingskwestie niet weg

Spannende tijden voor KPN. De veiling van de belangrijke mobiele telefonielicenties is begonnen en de strijd om de opvolging van topman Ad Scheepbouwer is in volle gang. Intussen is het zaak de omzet op te krikken.

Ad Scheepbouwer treedt in de tweede helft van 2010 terug als bestuursvoorzitter van KPN. Van zijn vier kroonprinsen Baptiest Coopmans, Eelco Blok, Marcel Smits en Stan Miller, hebben de laatste twee het bedrijf inmiddels verlaten. Een hevige strijd om het topmanschap lijkt losgebarsten, maar KPN weigert duidelijkheid te geven over de opvolgingskwestie.

 26 januari 2010

Het Financieele Dagblad opende op de dag van de aandeelhoudersvergadering met het nieuws van een binnen de top van KPN. Deze machtsstrijd zou volledig ontspoord zijn, met als voorlopig resultaat een functiewisseling binnen de raad van commissarissen en een gehalveerde bonus over 2009 voor Scheepbouwer.

President-commissaris Ton Risseeuw weigerde tijdens de vergadering echter concreet op de machtsstrijd in te gaan. Ook op de vraag wie de opvolger Scheepbouwer wordt wilde hij geen antwoord geven. Dit wordt eind van de zomer pas bekend. En daarmee neemt KPN de onrust die is ontstaan rond de opvolgingskwestie niet weg.

Risseeuw trad tijdens de vergadering terug als president-commissaris, maar blijft lid van de raad van commissarissen (rvc). Oud-Aegon CFO en voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance . Op het waarom van deze wisseling van de wacht wilde KPN niet ingaan.

Financiële doelen
KPN heeft in 2009 al haar doelstellingen gehaald, behalve het omzetcijfer. In 2010 moet de vrije kasstroom 2,4 miljard euro bedragen maar dit target werd al in 2009 behaald.

Het bedrijfsresultaat is bovendien met een kleine 5,2 miljard euro al in de buurt van de voor 2010 ten doel gestelde 5,5 miljard euro. Het dividend per aandeel over 2009 komt uit op 0,69 euro, een serieuze stap richting de in 2010 beoogde 80 eurocent en de in 2011 beoogde 85 eurocent. Een keurig resultaat, zeker gezien het economisch klimaat.
Toch zaaide Risseeuw hier tijdens de jaarlijkse vergadering enige verwarring: hij noemt de omzetval zeer teleurstellend en bovendien één van de redenen om Scheepbouwer 50 procent te korten op zijn variabele beloning.

Of bij deze ingreep ook nog andere factoren een rol speelden wilde Risseeuw niet zeggen.

Veiling van licenties in Duitsland
Een dag voor de aandeelhoudersvergadering is de veiling van frequenties voor mobiele telefonie in Duitsland begonnen. Voor KPN van belang vanwege de positie van de Duitse dochter E-Plus.

Duidelijk is dat KPN alleen tegen de juiste prijs frequentieblokken afneemt. Gezien de desastreus verlopen UMTS-avonturen, die het bedrijf aan het begin van deze eeuw bijna tot de rand van de afgrond brachten, lijkt dat een verstandige keuze.

De structuur van de veiling maakt het verwerven van de frequenties echter moeilijk. E-Plus en concurrent O2 kregen voor de 800 MHz frequentieblokken van de Duitse veilingmeester een iets hogere ‘bidding cap' dan marktleiders T-Mobile en Vodafone. Maar de laatste twee kregen meer frequentie in een eerder gehouden 900 Mhz frequentie veiling.

T-Mobile en Vodafone worden dus bevoordeeld. E-Plus en O2 zijn het hier niet mee eens en stapten voorafgaand aan de veiling naar de rechter. Hier kregen beide partijen nul op het rekest. De twee zijn in hoger beroep gegaan tegen deze beslissing.

Hoe waarschijnlijk acht KPN het dat deze rechter hen wel in het gelijk stelt? Bestuurder Eelco Blok liet weten geen hoge verwachtingen van het hoger beroep te hebben, maar wilde niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Wel zei hij dat KPN na afloop van de veiling de mogelijkheden tot samenwerking met O2 gaat onderzoeken.

Wijziging in beloningsbeleid
KPN wil een onderdeel van haar beloningsbeleid wijzigen. Het gaat om de vergoeding die bestuurders ontvangen in geval van een overname of een belangrijke verandering van zeggenschap (change of control).

In geval van een overname wordt het toewijzen van prestatieaandelen versneld.

De aandelenkoers waartegen in het voorgestelde plan afgerekend wordt, is de volgende: het gemiddelde van de gemiddelde aandelenkoers van 70 dagen voorafgaande aan de aankondiging van de verandering in zeggenschap of de aankondiging van het openbaar bod; en de gemiddelde aandelenkoers in de 50 dagen voorafgaand aan de closing van de deal.

Tot zover op het eerste gezicht een mooie regeling die recht doet aan de maatschappelijke discussie over excessieve beloningen.

Maar de rvc heeft wel de bevoegdheid om buitengewone prestaties van het management te belonen en de beloning indien gewenst bij te stellen, zo blijkt uit de toelichting op de regeling. De rvc kan dus eigenhandig besluiten een beloning hoger uit te laten vallen.

Commissaris Rob Routs vulde aan dat de beloning ook naar beneden kan worden bijgesteld bij buitengewone prestaties in negatieve zin.