VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

SNS wordt transparanter over kosten van beleggingsfondsen

SNS gaat beter verantwoorden uit welke kosten de beheervergoeding van de eigen beleggingsfondsen zijn opgebouwd. Hoewel nog niet exact per fonds duidelijk wordt welke vergoeding precies waarvoor geldt, is het een stap in de goede richting.

Dat bleek tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van SNS beleggingsfondsen.

De verantwoording zal voortaan te vinden zijn in het jaarverslag van de fondsbeheerder en moet een globaal beeld geven van wat met de beheervergoeding wordt gedaan.

Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk of de belegger ook indirect betaalt aan de distributeur of dat de vergoeding geheel gebruikt wordt voor het daadwerkelijk beheer van het vermogen.

Binnen de beleggingsindustrie is het gebruikelijk dat de distributeur van beleggingsfondsen een vergoeding ontvangt van de beheerder. Een deel wordt doorgesluisd naar de adviseur. Bij SNS gebeurt dit met ongeveer de helft van de kosten.

Actievere belegger
SNS heeft verder besloten dat alle beleggingsfondsen voortaan een maatschappelijk verantwoord beleid gaan volgen ten aan zien van hun beleggingen. Dat betekent onder andere dat in bepaalde bedrijven niet belegd wordt. SNS hanteert daarvoor een zogenaamde "Black List".

Een ander belangrijk aspect is dat SNS zich als aandeelhouder actiever op zal stellen. Op alle aandelen gaat gestemd worden. Als aandelen uitgeleend zijn (securities lending), worden ze teruggevraagd om toch gebruik te kunnen maken van het stemrecht.

Met bedrijven waar het beleid of gedrag verbetering behoeft zal SNS in gesprek gaan. Over de concrete invulling en uitvoering van dit beleid worden fondsbeleggers geïnformeerd via de website van SNS.

De invoering van het nieuwe beleid brengt extra kosten met zich mee, maar die komen niet voor rekening van de belegger. De additionele kosten van het nieuwe beleid worden door de beheerder zelf gedragen, dus de kosten in de beleggingsfondsen gaan niet omhoog.

Opkomende landen
SNS heeft per augustus 2009 het beleggingsbeleid aangepast om posities in opkomende markten in te kunnen nemen.