VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Exact blijft in greep oprichters

Bij softwareleverancier Exact zijn twee van de drie oprichters nog altijd eigenaar van een omvangrijk pakket aandelen. En die invloed gebruiken ze. Zonder goedkeuring van aandeelhouders kan het bedrijf uit Delft grote overnames wel vergeten.

Onverwacht was het: tijdens de aandeelhoudersvergadering van Exact stemden beleggers het voorstel om aandelen uit te geven en in te kopen af. Drijvende kracht waren twee grootaandeelhouders die, met steun van een derde, wisten te voorkomen dat het bestuur van Exact gemachtigd werd om eigen aandelen in te kopen en nieuwe aandelen uit te geven.

Exact heeft al een behoorlijk aantal eigen aandelen in bezit en kan door de sterke balans en kasstroom zelfs relatief grote overnames nog gefinancierd krijgen, maar de boodschap van de heren was duidelijk: zonder voorafgaande goedkeuring van de aandeelhouders komen er geen grotere overnames en geen nieuw aandeleninkoopprogramma.

Omzetontwikkeling
Exact ontwikkelt zich van softwareleverancier meer en meer tot dienstverlener. Toch blijft de verkoop van nieuwe licenties voor het bedrijf van groot belang. Juist op dit punt liet de omzet in 2009 een sterke daling zien. CEO Raj Patel erkende tegenover beleggers dat dit een punt van zorg is, maar gaf tegelijkertijd aan dat er geen sprake van is dat klanten massaal overstappen op software van concurrenten, waardoor het aantal potentiële afnemers van onderhoudswerkzaamheden en overige dienstverlening in stand blijft.

De omzet uit onderhoud liet in 2009 dan ook een stijging zien, waardoor Exact inmiddels ruim de helft van de omzet uit onderhoud haalt. Om autonome omzetgroei te boeken ziet Exact vooral kansen in dienstverlening. Software is steeds minder een product en meer in dienst, zo luidt de visie die Patel en zijn team moeten waarmaken.

Overnames
Om verdere omzetgroei te bereiken kijkt Exact ook naar overnames in de dienstensector. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als administratie en payroll. Hoewel deze vormen van dienstverlening op het eerste oog weinig met de huidige activiteiten van Exact te maken lijken te hebben, moet de meerwaarde gezocht worden in het aanbieden van een totaaloplossing van zowel software als praktische uitvoering. Of er in deze combinatie ook daadwerkelijk voldoende synergie te vinden is zal de praktijk moeten uitwijzen.

Exact Online
Exact Online wordt door het bedrijf gezien als een snel groeiende bron van omzet. Concrete percentages voor toekomstige jaren kon men helaas niet geven. Inmiddels werkt Exact Online in drie verschillende browsers en ondersteuning voor andere browsers wordt toegevoegd als daar behoefte aan blijkt te zijn. Exact erkent ook het belang van XBRL (een formaat voor de publicatie van (jaar)cijfers) voor de eigen klantenkring en daarmee tevens voor de te volgen strategie.

IT
Aangezien Exact zelf bedrijfssoftware ontwikkelt ligt het voor de hand deze ook intern te gebruiken. Exact ontgroeit echter langzamerhand het eigen marksegment en een dergelijke keuze mag mede daarom zeker geen automatisme zijn. Exact is zich hier volop van bewust en zegt hierin altijd een weloverwogen besluit te nemen.

CFO
Na een jarenlange zoektocht is Exact er eindelijk in geslaagd een nieuwe CFO te vinden in de persoon van Max Timmer. Hoewel het beter was geweest als hij eerder in het jaar benoemd was, zorgt zijn komst voor een welkom herstel van evenwicht in de raad van bestuur. Timmer lijkt in elk geval niet te hoeven beginnen met puinruimen, aangezien er in de gesprekken met de accountant geen grote tekortkomingen in de financiële verslaggeving naar voren zijn gekomen.

Lees ook: