VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Draka blijft voorzichtig over groei na turbulent jaar en mislukte fusie

Na de mislukte fusie met de Italiaanse concurrent Prysmian moet kabelproducent Draka op eigen kracht proberen te herstellen van het slechte jaar 2009. Het bestuur van Draka waakt voor teveel optimisme.

2010 moet voor Draka een overgangsjaar zijn, zo liet bestuursvoorzitter Frank Dorjee zijn aandeelhouders weten tijdens de jaarvergadering. Een jaar dus waarin het bedrijf langzaam weer aan groei moet gaan denken.

Vorig jaar was toch vooral het jaar van de mislukte fusie met het Italiaanse Prysmian. Het samengaan van de twee bedrijven mislukte nadat de markt te snel lucht kreeg van de gezamenlijke plannen. In september besloot Draka alleen door te gaan.

Crisis houdt huis
Dat deed de fabrikant met de wetenschap dat de crisis in volle gang was en de resultaten onder druk stonden. In 2009 daalde de totale markt per saldo 8% door een beter vierde kwartaal,maar in Europa en Noord-Amerika traden dalingen van 19 tot 22 procent op. Het bedrijfsresultaatwas nog wel positief (75 miljoen ) maar door belastingen en incidentele posten resteerde een verlies van 18 miljoen. Het dividend werd gepasseerd.

Strikte kostenbeheersing en balansversterking waren nodig. Via twee emissies haalde DRAKA 100 miljoen euro op. De helft daarvan bij Flint Beheer, de investeringsmaatschappij van de familie Fentener van Vlissingen.

Vooruitzichten
In 2010 lijken de marktomstandigheden voor kabelaar Draka gunstiger. De mondiale kabelmarkt is nauw verbonden met de industriële bedrijvigheid. De inschatting is dat deze stabiel tot een lichte groei zal laten zien. Ook een (lichte ) opbouw van voorraden bij afnemers zal omzet verhogend werken. De belangrijkste afzetmarkt voor Draka, Europa, zal in groei achterblijven, zo menen ze bij Draka.

Het maakt dat topman Dorjee voorzichtig is. De markt zal competitief zijn en als gevolg van een gestegen koperprijs kan druk op de marges ontstaan. De Italiaanse concurrent Prysmian is positiever over de kabelmarkt maar zij opereren meer in het specialkabel segment en opkomende markten betoogde Dorjee.

Verdere groei door innovatie
De komende jaren zal het sleutelwoord innovatie zijn. Vernieuwingen in de productportfolio moeten sterk gaan bijdragen aan de groei van de onderneming. Net als een verdere beheersing van de kosten. Zo worden fabrieken in Zweden en Noorwegen gesloten en een nieuwe in Maleisië geopend. Over heel 2010 zal nog een kostenreductie van 30 miljoen plaatsvinden.

De miljoenen die Draka via aandelenuitgiften heeft opgehaald zijn tot nu toe vooral gebruikt om de eigen balans te versterken. Grote overnames zal het bedrijf er niet mee doen, volgens bestuursvoorzitter Dorjee. Kleine acquisities zijn alleen aan de orde als de markt zich positief ontwikkeld.