VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VastNed Offices/Industrial in de klem

Na de herfinanciering is het wachten op betere tijden voor VastNed Offices/Industrial om vastgoed te kunnen kopen. Voorlopig legt het fonds de nadruk op het vinden van nieuwe huurders voor de eigen panden. Desondanks loopt de leegstand bij panden van VastNed op.

Het is dankzij de lagere financieringskosten en het eenmalig effect van terugkoop van aandelen dat de winst per aandeel in 2009 nagenoeg gelijk blijft met € 1,58 per aandeel (€ 1,59 in 2008). De winst per aandeel voor 2010 zou wel eens kunnen dalen met meer dan € 0,20 per aandeel gezien de wegvallende genoemde voordelen (uitgaande van overige gelijkblijvende factoren).

Bankconvenant even in gevaar
Al in 2008 is VastNed gestopt met investeren. De schulden liepen op en een breuk met de bankafspraken kwam met rasse schreden naderbij. Op de beurs werd het aandeel afgestraft.

Gelukkig herstelt het aandeel snel nadat de schulden zijn geherfinancierd waardoor de onderneming drie tot vier jaar rust zal krijgen op het financieringsvlak. De inkoop van eigen aandelen is achteraf gezien het meest aansprekende wapenfeit van het jaar gebleken.

Leegstand blok aan het been
Het is nu zaak om huurders te vinden voor grote aankopen met uiterst korte huurcontracten, zo liet bestuursvoorzitter Van Gerrevink weten tijdens de jaarlijkse vergadering met beleggers.

In 2007 verwierf VastNed voor 32,9 miljoen het pand "de Roode Olifant" in Den Haag. Voor 17,7 miljoen kwam een kantoorpand in het Brainpark Rotterdam in bezit, waarvan toen al bekend was dat huurder KPMG in 2008 zou verkassen.

Samen vormen deze aankopen 7,3 procent van de portefeuille zonder enige zekerheden op huurinkomsten in de nabije toekomst. Het bestuur zag en ziet dit echter niet als een verhoging van het risicoprofiel en heeft het volste vertrouwen in wederverhuur.

Inmiddels staan deze statige panden te wachten op nieuwe huurders. Een belangrijke uitdaging, althans naar aandeelhouders als zodanig geformuleerd, die intern eerder als een blok aan het been zullen worden ervaren.

Waardebepalingen altijd een lastig issue
De externe accountant bevestigt desgevraagd dat de research en controle een degelijk fundament vormen van de waarderingen van het vastgoed. In zijn algemeenheid dient echter rekening gehouden te worden met een bandbreedte van 10 procent à 15 procent.

Ofschoon de taxaties en methodieken realistisch zijn, biedt de verklaring van de accountant geen zekerheid dat de waardebepalingen correct zijn. De CFO Tom de Witte verwacht echter niet dat de huidige bank convenanten in gevaar komen tengevolge van verdere dalingen van het vastgoed.

Overnemen of overgenomen worden?
Volgens bestuursvoorzitter Reinier van Gerrevink is overnemen of overgenomen worden niet actueel door de beperkte financieringsmogelijkheden in de huidige markt. Gesprekken hierover hebben dan ook niet plaatsgevonden in de afgelopen jaren.

De enigszins moedeloos ogende bestuursvoorzitter hoopt in 2010 meer aansprekende wapenfeiten te mogen presenteren. Helaas worden die nog niet voorzien en lijkt het opnieuw een jaar van pappen en nat houden te worden.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net