VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Accell wil verder groeien op Europese markt

De omzet van Accell Group neemt al jaren achtereen toe. De stijging van de winst houdt daarmee gelijke tred. Bestuurvoorzitter René Takens kon ook nu zijn aandeelhouders meedelen, dat zowel autonoom als door acquisities de omzet in 2009 was gegroeid. De vooruitzichten voor 2010 noemt hij goed.

Accell is Nederlands grootste producent van hoogwaardige fietsen zoals Batavus en Sparta en marktleider in Europa.

De totale groepsomzet van Accell is in 2009 met 6 procent gestegen tot 572,6 miljoen euro. De autonome omzetgroei bedroeg 5 procent, terwijl 1 procent groei valt toe te schrijven aan acquisities. De groei van de nettowinst bedroeg 15 procent.

Dat is ondanks de moeilijke marktomstandigheden van vorig jaar slechts 2 procent minder groei dan in 2008. De nettowinst bedroeg 32,7 miljoen euro. De winst per aandeel steeg 12 procent tot 3,30 euro. Net als vorig jaar keert Accell 48 procent van de winst uit in de vorm van dividend. Dat betekent een uitkering van 1,58 euro per aandeel. In aandelen of contanten, de keuze is aan de aandeelhouders.

E-bike als groeimotor
Elektrische fietsen vormen samen met sportieve fietsen de belangrijkste groeimotor van Accell. Een klein onderdeel laat het wat betreft omzet en winst afweten. Dat is het segment fitness, goed voor 5 procent van de totale groepsomzet. De omzet van deze divisie fitness apparatuur daalde met bijna 25 procent tot 29,7 miljoen euro.

Het verlies dat al enige jaren achtereen oploopt, bedroeg in 2009 2,5 miljoen euro. Topman René Takens van Accell hield aandeelhouders tijdens de jaarlijkse vergadering voor dat hij de markt voor fitness momenteel weer wat ziet aantrekken.

Overnames
Accell is in gesprek met meerdere acquisitie kandidaten. Met een solvabiliteit van 48 procent is de overnamekas goed gevuld. Voor uitbreiding van marktaandeel kijkt Accell naar mogelijkheden in Duitsland en voor nieuwe markten naar Zuid-Europa, met name Spanje en Italië.

Bestuurswisseling
De voorzitter van de raad van commissarissen, Sytse Douma legt de voorzittershamer na de jaarvergadering (AVA) neer. Accell heeft als regel dat een lid van de uit vier leden bestaande Raad van Commissarissen niet meer dan drie maal vier jaar deze functie mag vervullen. Douma wordt opgevolgd door Ab Pasman. Jan van den Belt wordt als lid van de Raad van Commissarissen voor vier jaar herkozen.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net