VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aegon in de wachtkamer voor terugbetalen Staatssteun

Met de verwachte herschikking op de verzekeringsmarkt in het achterhoofd is Aegon er veel aan gelegen de ontvangen staatssteun snel terug te betalen. Het geld is er, de overheid wil onderhandelen over de voorwaarden, het is wachten op groen licht uit Brussel.

Beleggers die met een meerderheid van stemmen de eigen invloed inperken. Klinkt raar, maar tijdens de aandeelhoudersvergadering bij Aegon was precies dit het geval. Onder het mom van een technische statutenwijziging heeft Aegon de mogelijkheid voor aandeelhouders om een onderwerp te agenderen voor de aandeelhoudersvergadering tien keer moeilijker gemaakt.

Ondanks protest van de VEB, APG, PGGM en andere institutionele beleggers de aandeelhoudersvergadering van de verzekeraar in met de verhoging van de agenderingsdrempel van 0,1% naar 1%. Het merkwaardige feit dat de aandeelhouder instemden met beperking van de eigen rechten, wordt vooral verklaard door de aanwezigheid van de bevriende Vereniging Aegon, goed voor 22,8% van de stemmen.

De aanpassing was deel van een reeks wijzigingen in de statuten die volgens Aegon verband hielden met "enkele recente en verwachte wetswijzigingen". Voor het tien maal hoger maken van de agenderingsdrempel geldt dit overigens niet. Er ligt weliswaar een controversieel wetsvoorstel die beursfondsen de mogelijkheid geeft de drempel maximaal op 3% te leggen. Maar dit is geen verplichting.

Scheidend president-commissaris Dudley Eustace moest toegeven dat aandeelhouders bij Aegon de afgelopen tien jaar niet één keer gebruik hebben gemaakt van het agenderingsrecht. Wel is het zo dat veel andere beursfondsen de drempel van 1% gebruiken.

Hoewel Aegon dus zelf geen problemen heeft ervaren met haar aandeelhouders - waarvan de bevriende Vereniging Aegon een vrijwel onverslaanbare beschermengel is - meent het bedrijf het voorbeeld van andere fondsen te moeten volgen.

Staatssteun
Voor Aegon heeft terugbetaling van de resterende 2 miljard euro staatssteun de hoogste prioriteit. Zonder afbetaling is uitkering van dividend onwaarschijnlijk (dividendbetaling is gekoppeld aan rentebetaling aan de overheid).

Ook niet onbelangrijk: zolang Aegon aan het staatsinfuus ligt kan het overnames vergeten. En dat op een moment dat de verzekeringsmarkt in Nederland aan de vooravond van een herschikking staat. Met als klapstuk de verzekeringstak van ING die op termijn op de markt komt.

Bestuursvoorzitter Alex Wynaendts wilde zich niet vastleggen op de vraag of terugbetaling van de resterende twee miljard euro nog in 2010 gaat plaatsvinden. Vorig jaar loste Aegon al een miljard af, gefinancierd uit de opbrengsten van een aandelenemissie. Het aantal uitstaande aandelen per eind 2009 is ook hierdoor met 12 procent toegenomen ten opzichte van het aantal eind 2008.

Wachten op Europa
Kapitaal om de staatssteun af te lossen is aanwezig. De overtollige kapitaalbuffer die Aegon aanhoudt om aan de eisen voor haar AA rating bij S&P te kunnen blijven voldoen bedroeg aan het eind van het jaar 3,7 miljard euro. Daarvoor is goedkeuring van het bij de Europese Commissie ingediende ‘viability plan' noodzakelijk.

Wynaendts gaf aan dat over dit plan nu wordt onderhandeld. Zodra Europa het groene licht geeft, kunnen de gesprekken met de Nederlandse overheid worden gestart over de voorwaarden van de aflossing.

 Onderhandelingsruimte
De voorwaarden zoals die er nu liggen, zijn in ieder geval behoorlijk nadelig. Als Aegon de komende jaren weer dividend gaat uitkeren, betaalt de onderneming over de staatssteun een rente van 8,5 procent. De resterende staatssteuneffecten kunnen door Aegon worden teruggekocht voor een prijs die kan oplopen tot 150 procent van de uitgiftekoers die 4 euro was.

Bovendien kan Aegon ze na drie jaar, met goedkeuring van de aandeelhouders, omzetten in gewone aandelen. De Staat heeft het recht de stukken terug te leveren tegen betaling van de uitgifteprijs, 4 euro per stuk. In de meeste scenario's wordt de rekening betaald door de zittende aandeelhouders. Guntige voorwaarden van aflossing kunnen die pil enigszins vergulden.