VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Canon gaat met Océ plezier beleven van marktopleving

Het merendeel van de aandeelhouders Océ heeft ingestemd met de overname van de printerfabrikant door Canon. Nu de markt begint aan te trekken kan Canon zich haast zeker verheugen op een mooi rendement op haar investering in de Venlose printer- en kopieerfabrikant.

Bestuursvoorzitter Rokus van Iperen meldde het met enige trots. De overname van Océ door het Japanse Canon is geslaagd. Aandeelhouders hebben zich volgens hem in groten getale aangemeld en hun stukken voor 8,60 euro per aandeel overgedragen. Slechts het Britse Orbis heeft als enige grootaandeelhouder (10 procent) haar aandelen nog niet aangemeld.

Nieuwe baas
Hoe Canon het ontbrekende deel in zijn bezit denkt te krijgen is nog onduidelijk. President-commissaris Peter Elverding reageerde afhoudend en formeel op vragen van aandeelhouders hierover. Zolang Canon niet meer dan 95 procent van de Océ aandelen bezit, is de kans op een juridische fusie aanwezig.

Hierbij zouden Océ-aandeelhouders automatisch aandeelhouder kunnen worden van een niet-beursgenoteerd Canon-vehikel, aanwezig. Zodra de 95 procent bereikt is, heeft Canon de mogelijkheid (maar niet de plicht), om een wettelijke uitkoopprocedure te starten waarbij de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam de definitieve uitkoopprijs zal vaststellen.

Tegen deze prijs moeten zittende aandeelhouders hun stukken dan overdragen. Voordeel van deze methode is dat iedere aandeelhouder bezwaar kan aantekenen tegen de door Canon geboden uitkoopprijs.

Strijd gestreden
In eerste instantie was de strijd tegen de overname groter. Ook het activistische Britse Hermes verzette zich tegen de overnameprijs. Na een rechterlijke uitspraak van maart 2010 staakte Hermes zijn verzet. De rechter wees in zijn oordeel alle bezwaren van de minderheidsaandeelhouders af. Het Deense Sparinvest had al eerder de handdoek in de ring gegooid.

Veel synergievoordelen
De meeste aandeelhouders hebben hun stukken dus aangemeld, maar dit ging allesbehalve van harte. Ook zij beseften dan een partner zoeken noodzaak was om het gebrek aan schaalgrootte op te lossen voor Océ.

Maar juist vanwege de interessante mogelijkheden voor Canon om synergiën te realiseren vonden veel aandeelhouders de overnameprijs onvoldoende recht doen aan deze rooskleurige vooruitzichten als combinatie.

Topman Van Iperen liet in ieder geval geen geheimzinnigheid ontstaan over de kansen die Océ nu geboden worden. De markt in Azië wordt geopend en biedt grote kansen voor Océ's paradepaardjes (de Jet Stream, de Vario Print en de Color Wave). In de respectievelijke verkooporganisaties komt de nadruk te liggen op verkoop van elkaars producten. Via samenvoegen van delen van de organisaties, bijvoorbeeld de afdeling voor kantoorprinters, kunnen significante voordelen gerealiseerd worden.

Océ's trots, haar technische innovatievermogen, blijft volgens Van Iperen bestaan. Ook Canon onderschrijft de kracht van dit bedrijfsonderdeel. De combinatie is wereldwijd marktleider in printerverkoop.

Ook meldde de topman, die zegt aan te willen blijven onder de nieuwe eigenaar, dat sommige markten in het eerste kwartaal van 2010 tekenen van herstel vertoonden. Tegen deze achtergrond is de conclusie gerechtvaardigd dat de overnameprijs van in totaal 1,2 miljard euro inclusief schulden snel door Canon terugverdiend gaat worden.

Dossier Océ:

 17 maart 2010

16 februari 2010


11 januari 2010

16 november 2009

2 oktober 2009

1 juli 2009

2 april 2009

12 januari 2009