VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aalberts Industries begint er weer in te geloven

Aalberts Industries is in de economische crisis door een diep dal gegaan. AI heeft wel eerder recessies meegemaakt en wist zich daar steeds moeiteloos doorheen te slaan. Maar deze keer was het anders. Intussen is het bedrijf weer aan de beterende hand en worden weer overnames bekokstoofd.

Voor het voortbestaan van Aalberts is niet gevreesd, maar deze recessie kwam "bedrijfsbreed" op het concern af. Vrijwel alle markten waarop Aalberts actief is zaten op slot. Pas in de tweede helft van 2009 leek het ergste voorbij.

Bedrijfsresultaten
Met deze zware economische tegenwind kon aanpassing van de bedrijfsorganisatie niet uitblijven. In de twaalf maanden voorafgaande aan de tweede helft van 2009 zijn 1750 werknemers naar huis gestuurd.

Daarna telde Aalberts nog 10.140 medewerkers en op 31 december 2009 waren dat er nog 9.999. Daarvóór is al getracht om te zien waar personele uitwisseling tussen diverse bedrijfsonderdelen mogelijk is. Maar tot een volledige oplossing kon dat niet leiden. Daarvoor telt Aalberts te veel specialistische functies.

De commerciële teams daarentegen zijn uitgebreid ter vergroting van de slagkracht in deze tijden. En sluiting van productielocaties wil AI zo veel mogelijk voorkomen. Volgens J.Eijgendael, chief financial officer in de directie, is men hier op langere termijn meer gebaat bij goede efficiency-maatregelen op de productielocaties.

Om tafel met banken
Behalve de pijnlijke ingrepen in de eigen organisatie moest het bestuur van Aalberts ook nog bij een viertal banken op het matje. Aalberts kon niet meer voldoen aan de afspraken met een viertal banken over de eigen schulden en dus moesten er nieuwe bankafspraken worden gemaakt met Rabobank, ING, Fortis en RBS. Met de nieuwe afspraken zijn wat hogere rentelasten gemoeid.

Maar dat treft Aalberts niet bijzonder, de financieringslasten waren in 2009 al weer lager dan in 2008. In het afgelopen jaar was er slechts één bedrijfsovername en de bedrijfsactiviteiten toonden een lager volume.

Vooruitzichten
Een breed marktherstel ziet AI op dit moment nog niet. Maar tijdens de vergadering met aandeelhouders liet bestuursvoorzitter Aalberts zich voorzichtig optimistisch uit over de directe toekomst.

Zonder cijfers te noemen kon Aalberts wel melden, dat dit jaar 2010 beter zal worden afgesloten dan 2009. Daarbij is de blik inmiddels ook weer meer op acquisities gericht. Of dat dit jaar emissies met zich mee zal brengen, kon nu niet worden gezegd.