VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Muiterij kostte ceo Ctac de kop

Onenigheid tussen bestuurders van het Bossche implementatiebedrijf van SAP software heeft toenmalig bestuursvoorzitter Bart Hogendoorn de kop gekost.

Dat bleek tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava) in Den Bosch.

Werknemers en directieleden, die 52 procent van de Ctac aandelen in handen hebben, stonden aan de basis van de bestuurscrisis. Opmerkelijk is dat zij tijdens de selectieprocedure uitvoerig met Hogendoorn hadden gesproken en unaniem aanbevolen.

Muiterij
Al vier maanden na het aantreden van Hogendoorn in augustus 2008 ontstonden pittige discussies tussen de raad van commissarissen (rvc) en het bestuur over de te hanteren managementstijl. Naar de mening van de rvc verliep alles vervolgens weer goed.

Maar op 23 december werden commissarissen volgens president-commissaris Herman Olde Hartmann volledig verrast toen de twee overige bestuursleden, daarin gesteund door hooggeplaatste managers, het vertrouwen in Hogendoorn opzegden. Commissarissen hadden geen andere keus dan hem de wacht aanzeggen.

Spanning
Hogendoorns stijl van leidinggeven zou tot grote spanning binnen de organisatie hebben geleid. Het vertrek van een aantal belangrijke managers en consultants dreigde. Hogendoorn was voorstander van een strakker aangestuurd Ctac dan de door ondernemerschap en gemoedelijkheid gekenmerkte, decentrale organisatie toeliet.

Bij zijn aantreden had Hogendoorn een exitpremie bedongen van 960 duizend euro (1,1 miljoen euro inclusief pensioenpremie), ofwel ruim driemaal zijn basissalaris. President-commissaris Olde Hartmann verklaarde tegenover aandeelhouders dat dit bedrag gerechtvaardigd omdat Hogendoorn, tot dat moment de baas bij SAP Nederland, "fors achteruit ging in salaris".

Het was al de tweede keer binnen drie jaar dat Ctac zijn topman de laanuitstuurde. In 2007 trad toenmalig ceo Wil Huijben al na twee jaar af, overigens zonder een forse vertrekvergoeding te incasseren.

Ondernemersgerichte cultuur
Hogendoorns opvolger Henny Hilgerdenaar, de derde topman in drie jaar, denkt 2010 winstgevend te kunnen afsluiten. Allereerst wil hij de platte ondernemersgerichte cultuur in ere herstellen. Hilgerdenaar was overigens al ceo tussen 2000 en 2005, maar trad destijds terug om weer directer met klanten te werken.

Bestuur en commissarissen zijn met Hilgerdenaar een doelstelling voor de aandelenkoers overeengekomen. Over vier jaar moet deze 4,50 euro noteren, een koers die ook al in 2008 op de borden stond en door aandeelhouders weinig ambitieus werd genoemd.

Bij een dividendrendement (dividend ten opzichte van de koers) van 3,5 procent zal het dividend op ongeveer 16 eurocent uitkomen (4,50 euro maal 3,5 procent).

Bij 11,5 miljoen uitstaande aandelen bedraagt de totale dividenduitkering ongeveer 1,84 miljoen euro. Ctac's dividendbeleid gaat uit van een winstuitkering van 35 procent. De nettowinst over vier jaar zou dus op een niveau van 5,2 miljoen euro moeten liggen. De winst over 2008 kwam al uit op 4,9 miljoen euro.

Weinig perspectief
Minderheidsaandeelhouders kunnen zich afvragen wat zij nog te zoeken hebben bij Ctac waar werknemers een cultuur in stand willen houden die zakelijk gezien wellicht beperkte resultaten zal opleveren. Bovendien reikt hun invloed niet verder dan het op afstand volgen van gebeurtenissen binnen de organisatie.

De rvc heeft daar vrede mee en voelt zich niet beperkt in haar verantwoordelijkheid, maar kan of wil kennelijk ook geen andere kant op.

Misschien is de oplossing wel gelegen in het uitkopen door de Ctac werknemers/ aandeelhouders van minderheidsaandeelhouders. Dan moeten zij de consequenties dragen van hun beslissingen en kunnen deze niet meer afwentelen op de overige aandeelhouders.