VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Donkere wolken blijven hangen boven Ordina

Voor IT- detacheerder Ordina lijken de problemen aan te houden. De concurrentie neemt toe, belangrijke klanten bezuinigen en het personeel mort. Ondertussen heeft het bedrijf ook nog twee sleutelfunctionarissen verloren.

In het eerste kwartaal van dit jaar vielen omzet en winst bij Ordina fors terug. Vergeleken met het eerste kwartaal 2009 duikelde de omzet van 151 naar 117 miljoen euro. Daarbij verkrapte de operationele winstmarge (ebitda) van 8 naar 3 procent. Na twee beroerde maanden verbeterde de situatie licht in maart.

Ordina is sterk afhankelijk van de publieke sector waar het bedrijf de helft van haar omzet behaalt. Sinds de kabinetsval bevriezen deze klanten hun grote IT bestedingen en schuiven ze nieuwe projecten voor zich uit.

Positief was de aantrekkende vraag vanuit de financiële sector. Onder andere hierdoor stijgt de omzet per dag enigszins, maar vanwege minder werkbare dagen in het tweede kwartaal zal de omzet nog iets lager uitvallen dan in het eerste kwartaal.

Uittocht
Mede door de beginnende opleving werft Ordina weer personeel. En dat zal niet makkelijk zijn nu de werknemerstevredenheid onder werknemers van Ordina een dieptepunt heeft bereikt.

Aan de top van het bedrijf zijn wisselingen aan de orde van de dag. Financieel directeur (cfo) Hans den Hartog vond het na elf jaar financieel tijd voor "een nieuwe uitdaging". Den Hartog wordt vervangen door Bart de Jong die vanaf mei 2009 cfo van Ordina Nederland is.

Het afscheid van adviserend bestuurslid Tom Rodrigues was minder harmonieus. Rodrigues, die als aanspreekpunt fungeerde voor grote klanten uit de publieke sector, is in april weggestuurd door topman Ronald Kasteel en zijn commissarissen.

Anonieme bronnen meldden onlangs aan het Financieele Dagblad dat Rodrigues moeite zou hebben met het autoritaire gedrag van bestuursvoorzitter Ronald Kasteel.

Feit is in ieder geval dat het zogenaamde ‘uitvoerende comité', het orgaan dat de strategie moet ontwikkelen en organisatiebreed uitrollen, een opvallend hoog verloop kent. In anderhalf jaar tijd is het uitgedund van zeven naar twee bestuurders. Eind 2008 vertrokken al Eddy Vermeire en Philip van Blanken.

Meer concurrentie
Behalve door een krimpende economie en interne strubbelingen wordt Ordina ook bedreigd door felle concurrentie. Zo rukken Aziatische softwarehuizen op richting West-Europa, worden langzaamaan meer ZZP'ers (zelfstandigen zonder personeel) ingezet op projecten en wordt het gratis afnemen van SaaS diensten(software minder als product en meer als dienstverlening) steeds meer populairder.

In Nederland is de magie van de IT luchtballon doorgeprikt. Klanten zien IT meer en meer als een bulkgoed dat tegen lage prijzen wordt ingekocht bij nieuwe spelers.

Ten opzichte van pan-Europese concurrenten als Logica en Capgemini heeft Ordina bovendien het nadeel dat zij vraaguitval in Nederland niet kan compenseren met activiteiten in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Geloof in Benelux
Ordina zal zich blijven richten op de Benelux. Hier groeit de markt nog iets boven het Europees gemiddelde. De financiële sector, overheid, zorg en industrie groeien nog iets harder.

Ordina gaat bij het werven van opdrachten meer letten op de marges. Rendement gaat voortaan boven volume. Overnames zijn vooralsnog niet aan de orde. Eerst moet het huis op orde zijn. Het aandeel van lange termijn contracten (nu circa 30%) moet omhoog om de kwetsbaarheid te verminderen.

Die ommezwaai lijkt ook wel nodig. Ordina zoekt het in verdere specialisatie en wil de trend naar meer kleinschaligheid en beter beheersbare deals volgen. Daardoor zal het wel bewerkelijk worden om het omzetniveau te verdedigen, laat staan uit te breiden.

Ordina 2009 
Ordina heeft een moeilijk 2009 achter de rug. De recessie sloeg vol toe in de IT markt. Vooral de financiële sector en overheid lieten het volledig afweten. De totale omzet daalde met 110 miljoen euro tot 542 miljoen, terwijl de bedrijfswinst met een derde daalde .

Gelukkig was er een wel een positieve kasstroom van 25 miljoen euro mede doordat klanten sneller hun rekeningen voldeden. Ordina hoefde ook niet af te schrijven op haar debiteuren.

Het dividend werd gepasseerd en tijdens het jaar begonnen ook de bankafspraken te knellen. Een extra lening en een aandelenuitgifte moesten soelaas bieden.