VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB wil uitbreiding onderzoek wanbeleid ASMI

ASMI moet zijn eerdere belofte nakomen en nu met alle aandeelhouders in gesprek gaan over het huidige bestuursmodel. Een voorstel om pas medio 2012 weer na te denken over de ondernemingsstructuur moet van de agenda worden gehaald.

Die oproep doet de VEB aan chipmachinefabrikant ASMI. Bovendien zal de VEB de onderzoekers in de enquêteprocedure vragen het niet nakomen van eerder gedane toezeggingen van ASMI mee te nemen in hun onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij ASMI.

Twee jaar geleden zegde ASMI toe om de eigen bedrijfssamenstelling tegen het licht te houden. Dit jaar, na afronding van ASMI´s herstructurering, lijkt het juiste moment om die de toezegging na te komen. Maar uit de agenda voor de vergadering met aandeelhouders van donderdag aanstaande valt af te leiden dat ASMI pas na medio 2012 weer wil nadenken over haar ondernemingsstructuur.

Daarmee blijken de eerder gedane toezeggingen niets waard. Het aanpakken van de negatieve marktwaardering van de ‘front-end’ activiteiten lijkt daarmee op de lange baan geschoven.

Betreurenswaardig
De VEB betreurt deze halsstarrige opstelling en moet constateren dat ASMI haar tijd om de onderneming op het goede spoor te krijgen inmiddels heeft verbruikt. Vertrouwensherstel met haar aandeelhouders lijkt hierdoor weer verder weg dan ooit.

De VEB erkent dat in de huidige marktomstandigheden het behalen van bevredigende resultaten bij de ‘front-end’ activiteiten moeilijk is. Dat dient echter een kritische beschouwing van het bedrijfsmodel van ASMI niet in de weg te staan.

Het risico bestaat dat de structurele onderwaardering van de onderneming binnen de thans voorgestelde aanpak zal aanhouden.