VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VastNed Retail wil groeien via Turkije

Na een nieuwe ronde van geld ophalen bij aandeelhouders kan vastgoedfonds VastNed Retail op zoek naar nieuwe winkelpanden om aan de portefeuille toe te voegen. VastNed lijkt zijn kaarten te zetten op Turks vastgoed.

De ergste pijn is geleden bij vastgoedfonds VastNed Retail. VastNed Retail is actief in winkelpanden en centra in vijf landen. De Nederlandse portefeuille, schijnbaar saai, is de ruggengraat van de portefeuille. Ook België laat een solide huurgroei zien. In Frankrijk is enige druk op de bezettingsgraad door de afloop van de huurgarantie in Lille.

Spanje is het probleemland met hoge afwaarderingen en relatief veel leegstand. Tijdens de vergadering met aandeelhouders liet bestuursvoorzitter Van Gerrevink weten dat ook in probleemmarkt Spanje de ergste afwaarderingen in de winkelportefeuille achter de rug is.

Die opgaande trend is ook af te lezen aan de resultaten over 2009. Ondanks het moeilijke economische klimaat wist VastNed bij nieuwe huurders ongeveer dezelfde huurvergoedingen te krijgen als voorheen.

De waarde van de vastgoedportefeuille daalde met 7,6 procent en de bezettingsgraad daalde licht van 97,9 procent naar 95,5 procent. In Nederland en België is de bezettingsgraad hoger, respectievelijk 98 en 99 procent. Het directe beleggingsresultaat is gestegen naar € 4,03 per aandeel ( 2008 € 3,85)

Vooruit kijken
In september verbeterde VastNed Retail zijn financiële positie door een aandelenuitgifte van 10 procent. Het biedt mogelijkheden om nieuw vastgoed aan te kopen. In de landen waarin VastNed nu actief is hebben zich, ondanks de crisis, nog maar weinig kansen voorgedaan.

Kansen en bedreigingen in Turkije
En dus is de blik gericht op een nieuwe markt. VastNed Retail ziet Turkije als een kansrijke markt, het richt zich uitsluitend op toplocaties in Istanbul. De vennootschap wil graag uitbreiden tot 200 miljoen aan vastgoed.

In 2009 werden de eerste aankopen gedaan: VastNed kocht voor ruim € 9 miljoen winkels in Istanbul en dit jaar kwam daar nog eens voor € 18 miljoen bij. Keerzijde is het hogere risicoprofiel van deze investeringen. Ook andere vastgoedbedrijven hebben hier in het verleden nare ervaringen mee opgedaan.

Wellicht dat VastNed het avontuur in Turkije niet alleen hoeft aan te gaan. In zijn strategie voor de komende vijf jaar beschrijft VastNed dat het op zoek is naar partners om mee samen te werken. Tot concrete gesprekken is het nog niet gekomen.