VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van Lanschot wil beleggers binden met stabiele winst en degelijk dividend

"Een verschrikkelijk rotjaar." Anders dan dat kon topman Floris Deckers 2009 niet bestempelen. Maar van Van Lanschot is in het eerste kwartaal weer winstgevend geworden en denkt deze positieve lijn door te kunnen trekken.

De rijke particulier en directeur-grootaandeelhouder moet de melkkoe van de oudste zelfstandige bank in Nederland gaan worden. Zij gaat zich vrijwel volledig op private banking richten en het marktaandeel moet flink omhoog.

Aangescherpte lange termijn doelstellingen
Met nieuwe doelstellingen moet de nare smaak van een verloren jaar weggespoeld worden en vooral het vertrouwen van beleggers worden herwonnen.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering (ava) gaf Deckers aan dat Van Lanschot een groei van de winst per aandeel (wpa) nastreeft van ten minste vijf procent per jaar "vanaf normale winstniveaus".

Van Lanschot gaat uit van een als normaal geachte winst per aandeel van vier tot vijf euro. Dat moet dan vervolgens met vijf procent per jaar groeien. Wanneer dat winstniveau echter moet zijn bereikt, kon de bank nog niet zeggen.

Tegelijkertijd moeten de eigen kapitaalbuffers omhoog zodat het risicoprofiel van de bank afneemt. Van Lanschot heeft daartoe ook eerder uitgegeven preferente aandelen (december 2008) omgezet in gewone 'aandelen' (de bank kent alleen certificaten van aandelen). Het gaat om 150 miljoen euro aan extra eigen vermogen.

Daarnaast moet het rendement op eigen vermogen gemiddeld twee procent hoger zijn dan de kosten van het eigen vermogen, moet de leverage ratio (verhouding totale activa/eigen vermogen) kleiner zijn dan twintig en blijft het dividendbeleid onveranderd. De dividenduitkering zal tussen de 40 à 50 procent van de nettowinst bedragen.

Harde landing
2009 was het eerste verliesgevende jaar sinds de beursgang van Van Lanschot zo'n twintig jaar geleden. Het nettoresultaat sloeg om van een winst van dertig miljoen euro in 2008 naar een verlies van 15,7 miljoen euro.

Dit is vooral veroorzaakt door forse afboekingen op het spaak gelopen it-project (40 miljoen euro) en kredietverliezen op verstrekte leningen die niet konden worden afgelost of waarvan de kans dat Van Lanschot de hoofdsom en rente zal ontvangen, sterk is afgenomen.

De post voorzieningen op slechte kredieten droeg met een recordbedrag van 113 miljoen euro evenmin bij aan een goed bedrijfshumeur. Voor 2010 worden hier duidelijk mindere bijdragen verwacht, aldus Deckers.

IT project uit de hand
Het zijn vooral managementblunders geweest die Van Lanschot een beroerd jaar hebben bezorgd. Het groots opgezette automatiseringsproject onder de naam "Drive" is jammerlijk mislukt en dat kwam bestuur en commissarissen, onder leiding van voormalig ABN Amro financieel directeur Tom de Swaan, op zware kritiek van beleggers te staan.

Het IT-project werd in de loop van 2009 volledig stop gezet. Van Lanschot investeerde enkele jaren geleden 90 miljoen euro in een ambitieus bankbreed automatiseringssysteem en daarvan was begin 2008 al 30 miljoen euro afgeschreven. Het afgelopen jaar is de resterende 40 miljoen euro afgeboekt.

Zonder deze bleeder zou er in 2009 geen nettoverlies zijn geweest. Nog los van de enorme afschrijvingen is gebleken dat Van Lanschot onvoldoende regie heeft over haar administratieve systemen en dat is, zeker voor een bankinstelling, weinig vertrouwenswekkend.

Toploon afgezwakt
Vanaf dit jaar moeten banken wat beloningen betreft voldoen aan . Dat betekent dat bestuursleden een bonus van maximaal 100 procent van het vaste salaris mogen krijgen.

Voor Van Lanschot betekent dat een behoorlijke aanpassing in het beloningsbeleid. Hier konden bestuurders een bonus van 225 procent van het vaste salaris ontvangen. Om een al te forse loonval te vermijden werd het vaste salaris van bestuurders verhoogd. Zo kreeg topman Deckers over 2009 een vast salaris van 500.000 euro en zou dit in 2010 verhoogd worden naar 700.000 euro.

Die voorgestelde verhoging van het basissalaris werd en klachten van klanten afgezwakt. Tijdens de aandeelhoudersvergadering maakte Deckers een gebaar waarna zijn vaste jaarwedde werd vastgesteld op 650 duizend euro.