VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ASMI grondlegger Del Prado niet op één lijn met bestuur

Kritische noten uit onverwachte hoek. Arthur del Prado maande ASMI om de komende twee jaar toch vooral in gesprek te blijven met haar aandeelhouders.

Tot deze oproep kwam ASMI’s grondlegger en grootaandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering (ava) nadat het bedrijf goedkeuring had gekregen om een discussie met aandeelhouders over de ondernemingsstructuur uit te stellen tot na 2012.

De toeleverancier voor mondiale chipmakers als Intel kwam daarmee terug op haar belofte uit 2008. Del Prado bezit ruim 21 procent van de aandelen in de toeleverancier voor de chipindustrie en heeft zich naar alle waarschijnlijkheid onthouden van stemmen. Het aantal onthoudingen (46 procent) overtrof het aantal voorstemmers (40 procent).

Gebroken beloften
In mei 2008 kondigde ASMI aan tijdens de aandeelhoudersvergadering van 2010 met een voorstel tot herstructurering te komen als de impliciete waarde van haar front-end activiteiten (apparatuur voor de eerste stappen in het productieproces van chips) lager zou zijn dan 1x de omzet (ultimo 2009: 160 miljoen euro). Ook deze voorwaarde is gewijzigd. Inmiddels tellen volgens president-commissaris Gert-Jan Kramer alleen nog de nettowinst en cash flow van dit onderdeel.

De marktwaarde van front-end is sinds 2001 gedaald van 400 miljoen euro positief naar zo’n 400 miljoen euro negatief nu. ASMI is op de beurs daardoor aanzienlijk minder waard dan de som van haar twee delen. Behalve de front-enddivisie houdt ASMI een belang van 52,6 procent in het op de Hongkongse beurs genoteerde ASM PT. Dit back-endbedrijf, eveneens opgezet door ASMI’s founding father Del Prado, is marktleider op het gebied van machines voor de assemblage en verpakking van chips. Het ASM PT belang is ongeveer 1,2 miljard euro waard, terwijl de marktkapitalisatie van heel ASMI 900 miljoen euro bedraagt.

Lappenmand
De back end activiteiten zijn arbeidsintensief maar technologisch relatief simpel. Zij vertonen een extreem volatiel vraagpatroon maar tegelijkertijd hoge winstgevendheid. Front end is een  in technologisch opzicht geavanceerder deel dat chronisch in de lappenmand zit. De verlieslatende front-end activiteiten vereisen hoge onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven en de productie profiteert in mindere mate van de gunstige kostenverhoudingen waaronder ASM PT kan opereren.

Dividend in aantocht
Om aandeelhouders tegemoet te komen liet Kramer weten “serieus te gaan kijken” naar uitkering van cash- of stockdividend. Met uitzondering van een bescheiden interim-uitkering in 2007, toen ASMI middenin een gevecht met aandeelhouders zat, heeft het bedrijf nog nooit dividend uitgekeerd.

Nu ASM PT op volle toeren draait en ASMI over 2010 mogelijk een dividend van rond de 60 miljoen euro kan bijschrijven, lijkt dividend voor ASMI aandeelhouders een logisch gevolg. Kramer meende dat “een goed en consistent dividendbeleid een uiting zou zijn van vertrouwen in de lange termijn outlook van het bedrijf”.

Chuck blijft nog vier jaar
Behalve felle discussies over de bedrijfskoers ontlokte ook de voorgestelde herbenoeming van Chuck del Prado weerstand. Twee jaar geleden meldde Del Prado junior nog op te zullen stappen als ASMI nog altijd kwakkelde met haar front end activiteiten.

Commissarissen hadden niettemin groot vertrouwen Del Prado en wezen op diens “zeer positieve prestaties”. Daarmee had hij een nieuwe vierjaarstermijn verdiend. Maar als Del Prado dan toch zou moeten worden herbenoemd, dan was volgens enkele aandeelhouders logischer geweest om hem tot 2012 een nieuw mandaat te geven. Dit is immers het moment waarop de ondernemingsstructuur weer kan worden bediscussieerd. “Niet overwogen”, aldus een kribbige Kramer en bovendien was vier jaar conform de code Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur.

Anderzijds had het Del Prado gesierd om zich in eerste instantie maar voor één jaar beschikbaar te stellen. Dan moet duidelijk zijn in hoeverre zijn kostenbesparingsprogramma tot resultaten heeft geleid. Opnieuw durft Del Prado zijn lot durven verbinden niet te verbinden aan de bedrijfsprestaties onder zijn leiding.