VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Innovatie is troef bij TKH

Van traditioneel kabelproducent tot innovatieve pionier. Small cap-fonds TKH uit Haaksbergen haalde afgelopen jaar meer dan twintig procent van de omzet uit recent ontwikkelde producten uit eigen stal. Het bleek een gedegen cocktail om door crisistijd te laveren. 

Cameratoezicht, zorg op afstand, energiezuinige verlichting en machines voor de (complexe) productie van banden. Het lijken gebieden die weinig samenhang vertonen. Maar niet voor beursfonds TKH.

Enige jaren geleden verlegde de traditionele kabelproducent zijn koers. Voortaan zou het bedrijf zich gaan concentreren op ontwikkeling van systemen en netwerken voor nichemarkten.

Die strategie werpt nu vruchten af. In 2009 was 21,1 procent van de omzet afkomstig van producten die in de afgelopen 2 jaar geïntroduceerd werden. Nog niet eerder was dit percentage zo hoog.

Bovendien wist het bedrijf de marges in crisistijd op te krikken en snel te profiteren toen de economie in het laatste deel van 2009 weer aantrok. De brutowinstmarge over 2009 steeg zelfs van 37,1 naar 40,8 procent.

Teveel ballen in de lucht?
Voor de hand liggende vraag is natuurlijk of er wel genoeg samenhang is tussen de verschillende activiteiten van TKH. Welke overlap hebben machines voor autobanden met led-verlichting of cameratoezicht?

Bestuursvoorzitter Alexander van der Lof legde het beleggers graag uit tijdens de afgelopen aandeelhoudersvergadering. In de technische ontwikkeling (systeemintegratie, elektrotechniek, mechatronica en ict) wordt veel kennis dubbel gebruikt. En daarin zit de samenhang.

TKH wil verder in zijn strategie van de niche. Topman Van der Lof wil vooral sterk groeien in de beveiligingssector TKH. De sector moet op termijn een vijfde van de omzet kunnen genereren, deels autonoom, deels via overnames. De oorlogskas van TKH bedraagt tussen de 70 en 100 miljoen.

Financiële topprestatie in 2009 zet door in 2010
In 2009 heeft TKH een juiste balans proberen te vinden tussen enerzijds kostenbesparingen (37 miljoen) en anderzijds investeringen in toekomstige groei. Met een éénmalige bezuiniging van 16 miljoen (personeel eruit; twee fabrieken dicht) heeft men structureel de kosten weten te verlagen met 25 miljoen per jaar.

Door op de kleintjes te letten daalde het werkkapitaal als percentage van de omzet van 19,3 naar 9 procent. Dit leidde tot een zeer hoge operationele kasstroom van 152 miljoen. De middelen werden aangewend om de schulden met 117 miljoen terug te brengen (doel was 70 miljoen)tot 69 miljoen, Hierdoor is de nettoschuld in verhouding tot de winst voor bijzondere baten en lasten van 2,0 gedaald naar 1,5.De solvabiliteit bedraagt nu 43,9 procent tegen 40,7 ultimo 2008.

Het vierde kwartaal kon de eerste drie kwartalen niet meer goedmaken maar uiteindelijk resteerde een resultaat voor bijzondere baten en leasten van 41 miljoen. De nettowinst bedroeg 3 miljoen of 0,07 eurocent per aandeel. Toch keert TKH 0,50 eurocent als dividend uit, als blijk van vertrouwen in de toekomst.

In het eerste kwartaal van 2010 trekt TKH de stijgende lijn door, vooral gedreven door omzetherstel en kostenbesparingen. De omzet kwam 5,6% hoger uit op €199 mln en de nettowinst steeg van €1,1 mln naar €6,5 mln. TKH gaat uit van een omzet- en resultaatverbetering in 2010.