VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Besi ziet herstel door goed gevuld orderboek

De vooruitzichten voor het tweede kwartaal van Besi zijn gunstig. Het moet de nare smaak bij aandeelhouders over 2009 weg spoelen.

In het eerste kwartaal was de omzet ruim driemaal zo hoog als een jaar eerder, al zijn de cijfers niet helemaal te vergelijken. De omzet kwam uit op 56 miljoen euro terwijl nieuwe orders ter waarde van 97 miljoen euro zijn binnengesleept.
 
Voor het tweede kwartaal wordt een verdere omzetstijging verwacht van 40 tot 45 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Besi kan dit redelijk nauwkeurig schatten op basis van het goed gevulde orderboek. De orderinstroom nam met euro 38 miljoen, of 64 procent, toe ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar.

Beperkte klantenbasis
Besi moet in zijn verwachtingen wel wat voorzichtigheid inbouwen. De toeleverancier aan de chipindustrie heeft geen harde afspraken gemaakt over afkoopsommen wanneer geplaatste orders alsnog worden geannuleerd. Vanwege het relatief kleine aantal klanten in de halfgeleiderbranche wordt een goede relatie met de klant belangrijker geacht.

Een ander punt van zorg is de afhankelijkheid van Besi van één enkele IT-locatie in Oostenrijk. Wanneer de productie in de toekomst verder oostwaarts verplaatst wordt, zal de opening van een tweede faciliteit overwogen worden.

Bankconvenanten
Aandeelhouders hechten aan duidelijkheid over de financiële grenzen waartussen de onderneming waarin ze beleggen moet laveren. Besi gaat dan ook serieus overwegen om de inhoud van de bankconvenanten openbaar te maken, maar vond het daarvoor nu nog te vroeg.

Reorganisatie
Aandeelhouders Besi kunnen wel wat goed nieuws gebruiken. Operationeel was 2009 geen al te best jaar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten leed het bedrijf een verlies van 28 miljoen euro. Mede hierom is er eind 2009 een reorganisatie in gang gezet.

Dit zal op de lange termijn besparingen opleveren, maar voorlopig zit Besi voor een groot deel nog vast aan lopende contracten waardoor het effect niet onmiddellijk positief is.

Overname Esec
Behalve teleurstelling beleefde Besi ook een doorbraak afgelopen jaar. Al sinds 1993 hangt een overname van de Zwitserse branchegenoot Esec in de lucht, maar pas in 2009 kwam het er daadwerkelijk van.

Dankzij de slechte marktomstandigheden en omdat het moederbedrijf er koste wat kost van af wilde, kon Besi een absolute bodemprijs bedingen en in één klap een winst van 41 miljoen euro bijschrijven wegens badwill (de mate waarin de balanswaarde van het overgenomen actief/bedrijf de koopprijs overstijgt). Inmiddels is er al voor 20 miljoen euro aan synergievoordelen gerealiseerd.

De goede manier waarop Esec bij de bestaande activiteiten paste heeft zelfs de eigen bedrijfsleiding verbaasd. De overname van Esec vormde meteen een van de grootste aandachtspunten voor de in 2009 nieuw aangetrokken accountant KPMG.

Twee bestuurders vertrokken
Het management van Besi dunde gedurende 2009 flink uit. Marketing-directeur Helmut Rutterschmidt verliet Besi in september 2009. Ondanks dat dit vertrek vrijwillig was, ontving hij hiervoor een vertrekpremie van 460 duizend euro, ruim anderhalf keer zijn basissalaris (267 duizend euro).

President-commissaris Tom de Waard vertelde beleggers tijdens de aandeelhoudersvergadering hiertoe gedwongen te zijn wegens contractuele afspraken en Oostenrijkse wetgeving.

Daarnaast hield ook chief operating officer Carl Lichtenberg het na iets meer dan een jaar plotseling voor gezien. Ook hij ontving een afkoopsom van meer dan een basissalaris (275 duizend euro). Zijn vertrek kostte Besi 365 duizend euro.

One tier structuur overwogen
Momenteel werken bestuur en commissarissen bij Besi intensiever samen dan in Nederland gebruikelijk is. Overwogen wordt dan ook om over te stappen op een one tier board. Nu Besi zich toch aan het bezinnen is op het gebied van corporate governance, kan het bedrijf meteen besluiten de jaarlijks gevraagde emissiemachtiging van tien procent van het uitstaande aandelenkapitaal (20 procent in geval van fusie of overname) voortaan te beperken tot de in Nederland gebruikelijke periode van 18 maanden.