VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

DPA wil met aankoop opnieuw beginnen

Met DPA is het de laatste jaren alleen maar bergafwaarts gegaan. 2009 was een nieuw dieptepunt. De raad van commissarissen (rvc) ontdekte begin november plots een acuut liquiditeitstekort van ruim drie miljoen euro. Dit bleek tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava).

Om het tekort aan te zuiveren schoten twee grootaandeelhouders te hulp met een lening van drie miljoen euro. Daarmee bleef de detacheerder van financieel, logistiek en it-personeel voor even weg van de afgrond. Op dat moment was voor president-commissaris Michel van Hemele en zijn collega-toezichthouders al wel duidelijk dat DPA een schoonmaak moest houden in het bestuur.

DPA Supply Chain ingelijfd
Na het afketsen van de fusie met het Rotterdamse WR in maart 2010 wil DPA door het volledig inlijven van deelneming DPA Supply Chain nu echt een nieuwe start maken.
Dit bedrijf richt zich op logistiek en inkooppersoneel en is in 2006 door directeur Max Boodie opgericht. Sindsdien opereert het onder de DPA vlag. DPA zelf bezat tot nu toe 51 procent van de aandelen. De overige 49 procent was in handen van Boodie.

DPA betaalt met 3,5 miljoen euro, ofwel zeven maal het bedrijfsresultaat (ebitda), wel een behoorlijke prijs voor de resterende aandelen. Maar door de volledige annexatie konden volgens Van Hemele drie problemen tegelijk worden opgelost. Een nieuwe bestuursvoorzitter voor DPA in de persoon van Boodie, een versterkte uitgangspositie met meer mogelijkheden voor kostenbesparingen en synergie en ten slotte een aanvullende kapitaalversterking door het Project Holland Fonds.

Forse verwatering
Dit investeringsfonds, dat ook de in maart afgeketste overname van het Rotterdamse detacheringbureau WR Finance (WR) wilde financieren,  was nog steeds bereid zeven miljoen euro te storten in ruil voor aandelen DPA tegen een koers van 1,80 euro. Van de koopsom wordt direct drie miljoen in cash betaald aan Boodie. Het restant van 500 duizend euro wordt tot 2013 in drie tranches van 100 duizend aandelen DPA voldaan, mits Boodie actief blijft binnen DPA. Ook de in november 2009 door aandeelhouders verstrekte lening van drie miljoen euro wordt grotendeels in aandelen omgezet. Het betekent een flinke verwatering: het aantal uitstaande aandelen gaat van 12,7 miljoen naar ongeveer 18 miljoen.

Ondanks de recessie is de Supply Chain divisie redelijk overeind gebleven. De omzet daalde in 2009 met tien procent tot 12,2 miljoen euro, terwijl de brutomarge met 28,7 procent op een acceptabel niveau bleef. Martin Delwel is aangetrokken om naast Boodie binnen het DPA bestuur te letten op de operationele gang van zaken en financiën.

Oud bestuur vertrokken
De overname van Supply Chain betekent ook meteen dat de missie van bestuursvoorzitter Roland van den Hoek is mislukt. Hij maakte tijdens de ava zijn aftreden bekend. Na krap 16 maanden bezig te zijn geweest bleek hij niet de harde saneerder waaraan DPA in deze fase vooral behoefte had.

Begin maart was financieel directeur Jan van Duijn al vertrokken. Het plotseling ontdekte liquiditeitstekort kostte hem de kop. Van Duijn heeft 9 maandsalarissen meegekregen (215 duizend euro) terwijl hij contractueel minimaal twee jaarsalarissen had kunnen eisen. Van den Hoek krijgt eveneens 9 maandsalarissen, in zijn geval ruim 220 duizend euro.

Omgekeerde overname WR mislukt
Talloze ingrepen hebben de detacheerder van financieel en it personeel geen stap verder gebracht. Overnames (Falanx, Flex en Geos), een nieuw bestuur, vele geldinjecties van aandeelhouders en reorganisaties: het heeft nergens toe geleid.

Een krachtenbundeling met de Rotterdamse branchegenoot WR zou een nieuw begin moeten markeren. Via een zogenaamde omgekeerde overname (reversed takeover) zouden kosten gereduceerd kunnen worden en een nieuwe bestuursvoorzitter worden binnengehaald. Dit zou dan Maarten de Ruiter moeten worden, baas en oprichter van WR en tevens al enkele jaren bezitter van ruim 5 procent van de DPA aandelen.

Maar toen de markt verder verslechterde, bleek de financieringsstructuur van WR te zwak en ook in bancaire kringen kreeg de combinatie DPA/WR de handen niet op elkaar. De officiële reden dat te veel managementaandacht nodig zou zijn om de samensmelting in goede banen te leiden, was dus hooguit ten dele waar.


Drukke commissaris
Helemaal van de baan is het plan nog niet. In het najaar zullen beide partijen weer om de tafel gaan. DPA commissaris Ellard Blaauboer sloot een omgekeerde overname nog altijd niet uit, maar achtte het wel onwaarschijnlijk.

Wel wil DPA zich richten op kleine acquisities dan wel samenwerking met derden. Grote overnames worden niet nagestreefd. Niet heel vreemd met het belabberde trackrecord van DPA. 

Blaauboer is binnen de rvc ook voorzitter van de auditcommissie dat speciaal toezicht moet houden op het risicomanagement en de financiele rapportage. Vanaf november 2009 heeft Blaauboer zich intensief met de cijfers bemoeid en fungeerde eigenlijk meer als bestuurder. Ook had Blaauboer een belangrijke rol bij het rondmaken van de financiering van het Project Holland Fonds en het hele traject richting WR.

Voor alle “extra inspanningen die hij de afgelopen maanden leverde” krijgt Blaauboer eenmalig 20 duizend euro extra bovenop zijn reguliere commissarisvergoeding van 30 duizend euro.