VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alanheri moet snel hulp zoeken voor lijfsbehoud

Diervoederspecialist Alanheri moet op korte termijn kritische massa krijgen. Een fusie, overname of joint venture zijn absolute noodzaak om te overleven. Daarbij gaat de  zadenleverancier hulp krijgen van Peter Paul de Vries’ beursgenoteerde investeringsbedrijf Value8. Dit bleek tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava).

Een strategische alliantie met een producent uit het segment honden- en kattenvoer of uit het eigen segment is een must om te overleven. In Alanheri’s tak van sport heerst een grote overcapaciteit en zijn de marges flinterdun. Commissarissen en directeur Frans Faas van de producent van kleindier- en vogelvoeders zijn zich er terdege van bewust dat de omzet fors omhoog moet.

Bodem
Na jaren van sanering liep de omzet van 72 miljoen euro in 2006 terug tot 16 miljoen euro in 2009. In de eerste vijf maanden van 2010 zal de omzet naar verwachting een verdere teruggang laten zien van 10 procent tot zes miljoen euro. De helft van de daling is te wijten aan de strategische keuze om de focus te verleggen naar de productie van het eigen merk, waardoor twee distributiecontracten zijn beëindigd. Maar er was ook sprake van een teruggang in de verkoop van de eigen productie, aldus Faas.

Desgevraagd kon hij niet aangeven hoe ver de omzet nog moet dalen voordat Alanheri’s voortbestaan echt op de proef gesteld wordt. De bodem lijkt inmiddels wel zo langzamerhand bereikt. In de eerste weken van mei was nog geen herstel van de omzet zichtbaar. Het resultaat benaderde in het eerste trimester het break-evenniveau.

Bemoeienis Value8
Ook de nieuwe grootaandeelhouder Value8 constateerde dat een autonome omzetgroei van vijf procent op jaarbasis geen oplossing zal bieden voor het kwakkelende bedrijf. “Een strategische stap moet worden gezet”, aldus De Vries die zelf bij de ava aanwezig was.

Value8 heeft een belang genomen in Alanheri om het bedrijf te ondersteunen bij zijn ambitie om een actieve rol te spelen in de noodzakelijke consolidatie en een aanzienlijke vergroting van de bedrijfsomvang te bewerkstelligen.

Medio april van dit jaar nam Value8 daartoe het aandelenbelang over van Recalcico (59 procent), waarvan Faas beheerder is, tegen een koers van 4,50 euro per aandeel. Een deel daarvan (25,19 procent) is direct doorgeplaatst naar Koos Visser, een particuliere belegger. De Vries bedong wel een optie tot terugkoop van 10 procent met een looptijd van 18 maanden. Value8 heeft momenteel een direct belang van 29,9 procent in Alanheri. De Vries gaf aan dat er tussen Visser en Value8 slechts een zuiver zakelijke relatie bestaat.

Wankele financiering
Over de wijze waarop Alanheri een overname of andere investeringen wil financieren, kon Faas zijn aandeelhouders geen duidelijkheid geven. Volgens Faas was Alanheri vorig jaar vergevorderd met een partij om te komen tot krachtenbundeling, maar heeft dit nog niet geresulteerd in samenwerking. Nog steeds is Faas met deze en andere partijen in gesprek, maar echt vlottenwil het niet, zo moest hij bekennen. 

Het bankkrediet is nagenoeg geheel gebruikt en verdere steun uit de bancaire hoek is niet te verwachten. De operationele kasstroom was in de eerste vijf maanden van 2010 negatief door veranderingen in het werkkapitaal en reorganisatielasten, waardoor ook deze niet als financieringsader kan dienen. De verkoop van een groot deel van het bedrijventerrein in Meeuwen kan ook nog geld in het laatje brengen. Erg reëel lijkt dit op korte termijn overigens niet vanwege de slechte marktomstandigheden maar ook de afgelegen locatie wakkert interesse allesbehalve aan. Evenzo staat nog al enkele jaren wat onroerend goed in Hongarije in de etalage. Dit zorgenkindje blijkt niet gewild.

Faas gaf wel aan blij te zijn met de beursnotering waarmee immers geld zou kunnen worden opgehaald. En wellicht zijn Value8 en Visser ook wel bereid meer geld in Alanheri te pompen.


Commerciële initiatieven

Een winstgevend 2010 is volgens de onderneming alleen mogelijk als de commerciële inspanningen op afzienbare termijn vruchten afwerpen. Zo is Alanheri’s enige merk, De Witte Molen, een sterke naam in de markt en wordt geassocieerd met kwaliteit. Om dit merk als premiummerk te promoten is inmiddels een nieuwe lijn diervoeders ontwikkeld. Bovendien trekt het  merk ook vraag aan om te produceren voor huismerken van detailhandels. Tweederde van de omzet komt inmiddels uit dit segment.

Via stands op beurzen, nieuw commerciële medewerkers en personeelsopleidingen probeert Alanheri zich nadrukkelijker te profileren als nichespeler. Jan Alderlieste moet als nieuwe commissaris het commerciële klankbord vormen voor Faas. Alderlieste is momenteel verkoopdirecteur van kauwgom- en dropjesfabrikant Leaf International (Red Band, Venco en Sportlife) en heeft ervaring met de problematiek waar Alanheri mee worstelt, aldus Faas.