VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Goede nachtrust of eeuwige rust voor Pharming

Een lange termijn aandeelhouder van biotechnologiefirma Pharming kenmerkt zich door geduld, blind vertrouwen en een ongebreideld optimisme. Eigenlijk mag een schier onmenselijk incasseringsvermogen ook niet ontbreken.

Gelukkig kon Pharming melden dat het vele jaren vertraagde goedkeuringsproces van stermedicijn Rhucin onlangs in een versnelling was gekomen. De openstaande extra vragen van de Europese autoriteiten waren in een recordtijd beantwoord, waardoor spoedige goedkeuring volgens Pharming bijna niet kan uitblijven. De eerste verkopen van Rhucin kunnen dan in oktober plaatsvinden, 2010 wel te verstaan.


Domper op feestvreugde
Obligatiehouders kunnen voor een domper op de feestvreugde zorgen, indien ze in die maand 10,9 miljoen euro met rente opeisen. Bestuursvoorzitter Sijmen de Vries probeert tijd te kopen en blijft naarstig op zoek naar extra financiering. De liquiditeitspositie van Pharming is dankzij allerlei noodgrepen inmiddels verbeterd van rampzalig naar belabberd. De 6,6 miljoen euro van investeerder YA Advisors heeft volgens De Vries ervoor gezorgd dat Pharming 2009 heeft overleefd.

Dankzij een nieuwe 7,5 miljoen converteerbare obligatie kon Pharming 2010 beginnen met ongeveer 10 miljoen in kas. Daarnaast heeft het Zweedse Orphan Biovitrum - de nieuwe distributiepartner voor Rhucin binnen de EU - bij het aangaan van het partnership een nog geheime bijdrage gedaan. Pharming zal maandelijks momenteel zo’n 1 tot 2 miljoen euro cash verbruiken, dus een snelle goedkeuring van Rhucin is onvoldoende voor een goede nachtrust.

Weer emissie
Dit bleek een dag na de aandeelhoudersvergadering. Pharming kon bekendmaken dat ze de maximaal beoogde 12 miljoen euro had weten binnen te halen door middel van een aandelenemissie bij grote beleggers tegen een afbraakprijs van 12 cent per aandeel. Dit betekende een korting van liefst 70 procent op de meest recente beurskoers. Zelfs met de zwakke balans in het achterhoofd, zullen weinig bestaande aandeelhouders rekening hebben gehouden met een verwatering van 100 miljoen aandelen voor slechts 12 miljoen euro.

Deze majeure stap is mogelijk aangezien jaarlijks de overgrote meerderheid van de bestaande aandeelhouders het bestuur hiervoor een mandaat geeft. In de vorige vergadering werd het bestuur zelfs nog gemachtigd om het aantal aandelen te laten toenemen tot maximaal 400 miljoen, ten opzichte van (toen) ongeveer 155 miljoen geplaatste aandelen. Na de nieuwe emissie en onder andere recente conversies van converteerbare obligaties staan inmiddels ruim 272 miljoen aandelen uit.

Openhartigheid 3 jaar te laat
Medio 2006 schermde toenmalig bestuursvoorzitter Francis Pinto nog met de verwachting dat Pharming een marktkapitalisatie van 1 miljard per eind 2007 zou behalen. Dit zou  overeenkomen met zo’n 12 euro per aandeel, het honderdvoudige van wat enkele grote aandeelhouders nu betalen. Ondanks de tegenslag in het goedkeuringsproces van Rhucin, blaakte Pinto ook in 2007 nog van vertrouwen. De miljard beurswaarde zou eind 2008 wel worden behaald.

In de aandeelhoudersvergadering van 2010 verklaarde operationeel directeur Bruno Giannetti terugblikkend dat de afkeuring van Rhucin begin 2007 aankwam als een mokerslag: de autoriteiten meldden 250 issues, waarvan maar liefst 30 kritisch. Elk van deze 30 issues kon het einde betekenen van Rhucin, aldus Giannetti nu.

Veel aandeelhouders zouden wensen dat ze deze interpretatie van de gang van zaken al in 2007 hadden gehoord. Overigens sprak Giannetti wederom zijn vertrouwen uit over de spoedige goedkeuring van Rhucin.

Troetelkind terug voor een fooi
Rein Strijker nam afscheid als commercieel directeur en “tijdelijk” waarnemend cfo. Strijker gaat zich weer full time wijden aan het door Pharming in 2006 overgenomen DNAge, waar hij als bestuursvoorzitter en mede-eigenaar vandaan kwam. Voor een fooi krijgt hij als voormalig en nieuw DNAge bestuursvoorzitter een flink deel van zijn troetelkind weer in handen. Om belangenconflicten te vermijden, is Strijker volgens president-commissaris Jaap Blaak natuurlijk buiten de relevante discussies binnen Pharming gehouden.

Pharming houdt vooralsnog 51 procent van de DNAge aandelen en zal dit belang zien verwateren als nieuwe investeerders worden gevonden. Pharming wil op korte termijn geen cash meer zien vloeien naar DNAge, om zich volledig te kunnen concentreren op Rhucin.

De vraag rijst wat Pharming heeft bezield bij de overname van DNAge in 2006. Het willen verbreden van een productportfolio is begrijpelijk, maar de combinatie van een zwakke balans en structurele operationele verliezen is de onderneming bijna fataal geworden. Crisismanager De Vries gaf volmondig toe dat het voortdurend gebrek aan geld de onderneming tot focus heeft gedwongen.

Focus op Rhucin
Met de terechte focus op de korte termijn, bevestigde De Vries dat ook Lactoferrin, zeker na het mislukte avontuur met het Turkse Aslan, niet tot de kernactiviteit behoort en dat verkoop wordt overwogen.

Pharming denkt binnen 3 tot 8 jaar marktleider te worden met Rhucin, dankzij de hoge effectiviteit en beperkte bijverschijnselen. In Europa, met een jaarlijkse markt van ongeveer 110 miljoen euro, zal Pharming de opbrengsten moeten delen met partner Orphan Biovitrum. De Vries was terughoudend met het geven van details, maar verwacht mag worden dat de opbrengsten, na kosten van productie en distributie, ongeveer gelijk zullen worden verdeeld.

Zit er meer hoop voor aandeelhouders in het vat? Jawel, als Rhucin ook in Amerika wordt goedgekeurd. Nog belangrijker, indien Pharming op termijn erin slaagt ook andere toepassingen van Rhucin goedgekeurd te krijgen, zoals afstotingsverschijnselen bij orgaantransplantaties, kunnen aandeelhouders meer van hun verliezen terugverdienen.

Lees ook:

15 maart 2010
18 februari 2010
16 oktober 2009
3 september 2009
17 juli 2009
14 februari 2009