VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB dagvaardt Super de Boer wegens niet-melden van koersgevoelige informatie

VEB verhaalt de schade van beleggers die hun aandelen Super de Boer verkochten voor 18 september 2009, terwijl zij niet op de hoogte waren van het bod van Jumbo op de activa en passiva van Super de Boer N.V.

Nog voordat Super de Boer op 18 september 2009 bekend maakte dat zij een overnamebod van Jumbo had ontvangen, liep de koers van het aandeel Super de Boer fors op.

Tussen 7 en 17 september 2009 steeg het aandeel met bijna 25% naar EUR 3,50. Daarbij was ook sprake van significant grotere handelsvolumes, zonder duidelijke reden. Achteraf is gebleken dat Jumbo haar concurrent Super de Boer al op 4 september 2009 – en dus veel eerder dan 18 september 2009 – had benaderd.
 
Directe openbaarmaking
Op grond van de wet op het financieel toezicht had Super de Boer de interesse van Jumbo direct openbaar moeten maken. Op die wijze hadden aandeelhouders in vrijheid en met alle benodigde kennis kunnen besluiten hun aandelen al dan niet voor het bod te verkopen. Daarvan was nu geen sprake.

Super de Boer had openbaarmaking kunnen uitstellen als zij had voldaan aan een aantal criteria, waaronder het garanderen van de vertrouwelijkheid van de informatie. Aan deze criteria heeft Super de Boer echter niet kunnen voldoen, gezien de genoemde koers- en omzetstijging voor 18 september 2009.
 
Onrechtmatig handelen jegens beleggers
Gezien de forse handelsvolumes en de grote koerssprongen ligt het voor de hand dat een aantal beleggers ruim voor de bewuste 18 september 2009 weet had van de overnameplannen. Zij hebben kunnen profiteren van deze voorkennis.

Doordat Super de Boer de interesse van Jumbo niet openbaar heeft gemaakt terwijl zij op grond van de wet dit wel zou moeten doen, handelde zij onrechtmatig jegens de beleggers die in deze periode op basis van onvolledige informatie hebben gehandeld.

Tot behoud van de rechten van deze beleggers is de VEB vandaag een collectieve actie gestart en heeft Super de Boer gedagvaard.
 
In liquidatie
Super de Boer N.V. is inmiddels in liquidatie. Een vereffenaar is aangewezen die de liquidatie begeleidt. De VEB is in een aparte procedure in verzet gekomen tegen de rekening en verantwoording en het plan van verdeling dat de vereffenaar heeft opgesteld.