VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een nieuwe naam maar nog geen schone lei

De Raad van Bestuur van Fortis Holding probeert vertrouwen uit te stralen. Vertrouwen in de toekomst van het ‘nieuwe' Fortis, een sterke internationale verzekeraar met Europa en voornamelijk België als thuismarkt. Maar het verleden is nog lang niet afgesloten.

Dat besefte ook bestuursvoorzitter Jozef De Mey tijdens de afgelopen aandeelhoudersvergadering in Utrecht. Tegelijkertijd bevestigde hij het voornemen van Fortis zich in alle juridische procedures in het belang van de huidige aandeelhouders te zullen verdedigen.

Strategiewijziging en jaarcijfers
CEO Bart de Smet presenteerde de nieuwe strategie van het verzekeringsbedrijf en de jaarcijfers 2009. Een belangrijk aandachtspunt voor de Raad van Bestuur en de directie van Fortis in 2009 was de herdefiniëring van de strategie.

Fortis was door alle gebeurtenissen eind 2008 volledig uit het lood geslagen. Sterke kapitalisatie van de verzekeringsgroep en groeien door middel van joint-ventures en partnerships zijn belangrijke kernpunten van de nieuwe strategie. Daarnaast is er het voornemen een jaarlijks dividend uit te keren van 40 to 50 procent van de winst uit verzekeringsactiviteiten.

De basis van Fortis ligt in Europa en dan met name België en Luxemburg. In die landen is de verzekeringstak van Fortis, AG Insurance, marktleider. Andere Europese markten waar Fortis sterk vertegenwoordigd is zijn het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Turkije.

De totale instroom van premies bij Fortis steeg met 8% tot 15,8 miljard euro, het totaal beheerd vermogen steeg met 11% tot 73 miljard euro. De verzekeringsactiviteiten boekten gezamenlijk een nettowinst van 456 miljoen euro (vorig jaar nog 6 miljoen).

Azië de groeimarkt voor Fortis
De Smet ging vervolgens in op de samenwerkingsverbanden die Fortis op verschillende markten heeft gesloten. Fortis onderscheid enerzijds de meer volwassen en verzadigde markten waar vooral door innovatie en verdergaande samenwerking nog winst kan worden gehaald. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe samenwerking voor verzekeringen in het Verenigd Koninkrijk met Tesco en de strategische samenwerking in Italië met BNP Paribas Assurance en UBI Banca.

Anderzijds richt Fortis zich op de snel groeiende markten in Azië. Eind 2009 was Fortis in vijf Aziatische landen actief. In Hongkong via een volle dochteronderneming en via minderheidsdeelnemingen in China, Maleisië, Thailand en India. Vooral in China voorziet Bart de Smet veel groeimogelijkheden. Fortis heeft een 24,9% belang in de zevende grootste levensverzekeraar van China.

Magneet voor problemen
Ondanks deze positieve geluiden ontkomen aandeelhouders niet aan het gevoel dat Fortis een magneet voor problemen is. Een belangrijk aandachtspunt zijn de staatsobligaties die Fortis heeft in de zogenaamde PIGS-landen - Portugal, Italië, Griekenland en Spanje - waar de economie en de overheid zwaar onder druk staan.

Deputy-CEO Bruno Colmant verklaarde dat het risico op de staatsobligaties van Italië is teruggebracht van 8,9 miljard euro naar 1,5 miljard euro. Voor de andere landen kon hij geen specifieke informatie geven maar uit de jaarrekening van Fortis is op te maken dat de waarde van die staatsobligaties voor Griekenland 4 miljard euro en voor Spanje en Portugal 2 respectievelijk 3 miljard euro is. Nog steeds een aanzienlijk risico voor Fortis.

De lasten van het verleden
Speciale aandacht had Bruno Colmant ook voor de erfenis uit 2008 waar Fortis en haar (voormalige) aandeelhouders mee zijn opgezadeld. Fortis heeft twee task forces ingesteld die zich bezig houden met de financiële en juridische afwikkeling van de nationalisatie en verkoop van verschillende onderdelen van Fortis.

De waarde van de 45%-investering in Royal Park Investment, de onderneming waar de oude kredietportefeuille van Fortis in onder is gebracht, staat voor dezelfde waarde in de boeken als vorig jaar. De call optie op de aandelen BNP Paribas blijft gewaardeerd tegen 600 miljoen euro bij een uitoefenprijs van 66,672 euro per aandeel.

Fortis is in een juridische strijd verwikkeld met de Nederlandse Staat over de betaling van schulden en verplichte uitgifte van nieuwe aandelen Fortis. Vooralsnog heeft Fortis daarvoor een last genomen van 316 miljoen euro.

Nieuwe naam
Alle aandeelhouders stemden in met de nieuwe naam ‘ageas'. CEO Bart de Smet benadrukte nogmaals dat de naam met een kleine letter moet worden geschreven want Fortis wil bescheiden en behoudend zijn. Al met al maakt Fortis een nieuwe start met deze naam maar vooralsnog zonder schone lei.