VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB schikt KPNQwest-zaak

De VEB heeft een schikking bereikt voor de bij haar aangesloten aandeelhouders KPNQwest. Op grond van een overeenkomst met de voormalige bestuurder, commissarissen en grootaandeelhouders (KPN en Qwest) van het failliete telecombedrijf zullen ongeveer 3500 bij de VEB aangesloten beleggers een bedrag van € 14 mln kunnen verdelen.

Dit betekent dat een aanzienlijk deel wordt vergoed van het verlies dat deze groep heeft geleden vanaf de beursintroductie van KPNQwest op 9 november 1999 tot en met 23 mei 2002, de datum van surseance van betaling. Het precieze bedrag dat aangeslotenen ontvangen is afhankelijk van ieders individuele situatie. Daarover krijgt iedereen nog individueel bericht. In elk geval wordt minimaal de betaalde VEB-contributie vanaf het begin van de actie in 2005 vergoed.

“De VEB is buitengewoon verheugd met dit resultaat”, aldus VEB-directeur Jan Maarten Slagter: “Het betekent dat dit langlopende dossier eindelijk kan worden afgesloten, met een zeer substantiële compensatie voor onze leden als resultaat. Hier hebben we jarenlang keihard voor gewerkt.”

Als onderdeel van de schikking worden alle verdere procedures gestaakt en hebben VEB en de overige bij de overeenkomst betrokken partijen de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam verzocht de lopende enquêteprocedure naar de deconfiture te beëindigen. Deze beëindiging door de Ondernemingskamer is een opschortende voorwaarde voor het ingaan van de schikking. De deelnemers van de Stichting VEB Actie KPNQwest zullen binnenkort bij elkaar worden geroepen voor een deelnemersvergadering. Instemming van deze vergadering is eveneens een opschortende voorwaarde.

Naast de schikking voor de deelnemers van de VEB Actie KPNQwest, komt een bedrag van €2 mln (inclusief administratiekosten) ter beschikking voor ongeveer 2000 KPNQwest-aandeelhouders die zich weliswaar bij de VEB hebben aangemeld maar nog geen lid zijn. Zij zullen separaat over hun mogelijkheid op een vergoeding en de betreffende voorwaarden worden geïnformeerd.

Naast de compensatie voor de KNPQwest-beleggers, zullen de door de VEB betaalde kosten van de door de Ondernemingskamer benoemde onderzoekers à € 500.000 ex btw op grond van de schikking aan de VEB worden vergoed. Hetzelfde geldt voor haar kosten voor externe juridische bijstand en voor de afwikkeling van de schikking. Daarnaast wordt een bedrag van maximaal € 1,9 mln ex btw aan de VEB betaald, in overeenstemming met de deelnamevoorwaarden van de VEB Actie KPNQwest, ter compensatie van de interne kosten van de VEB sinds het faillissement in 2002. Dit bedrag dient om de VEB in staat te stellen dergelijke kostbare acties ook in de toekomst te kunnen blijven voeren.

Het totale bedrag dat aldus met de schikking voor de verschillende groepen (inclusief de vergoeding aan de VEB)  gemoeid is, bedraagt € 19 mln.

De schikking ziet alleen op aandelen KPNQwest en niet op andere effecten KPNQwest, zoals opties, obligaties en converteerbare obligaties. Wel komen deelnemers die deze effecten houden (of hebben gehouden) in de relevante periode ook in aanmerking voor de terugbetaling van hun contributie vanaf het begin van de actie tot en met 2010.

Vereniging van Effectenbezitters